Administrerende direktør, North Media Aviser A/S

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S:
Indtrådt i direktionen pr. 1. september 2016.
Født: 1965

ØVRIGE DIREKTIONSPOSTER I DATTERSELSKABER:
• North Media Aviser A/S, Adm. Direktør
• Søndagsavisen A/S, Adm. Direktør
• Helsingør Dagblad A/S, Bestyrelsesformand

Besidder ingen ledelseshverv udenfor North Media koncernens selskaber.

UDDANNELSE:
• 1989-91 Grafisk Højskole, diverse kurser
• 1988 Bankuddannet i Privatbanken
• 1984-1985 Den Kgl. Marine
• 1984 Matematisk/samfundsfaglig student. Skt. Jørgens Gymnasium

TIDLIGERE ANSÆTTELSER:
• 2016-2016 Uafhængig konsulent, Flyvholm & Co/Mediaid
• 2009-2016 CCO/COO, Berlingske Media
• 2007-2009 Director, Deloitte Business Consulting
• 2003-2007 Direktør, Søndagsavisen
• 2000-2003 CCO, B.T. A/S (Det Berlingske Officin)
• 1999-2000 Senior Projektleder, Rapp Collins/DBB Needham
• 1992-1999 CCO/CMO/Annoncechef, Børsen Magasiner
• 1989-1992 Markedskonsulent, Politikens Hus