LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S:
Indtrådt i direktionen den 1. januar 2016.
Født: 1974

ØVRIGE DIREKTIONS-/BESTYRELSESPOSTER I DATTERSELSKABER:
• Spirebox ApS, adm. direktør
• Spirebox 2 ApS, adm. direktør
• Lead Supply ApS, formand
• Pricer Media IVS, formand

LEDELSESHVERV UDEN FOR NORTH MEDIA KONCERNENS SELSKABER:
• Lix Technologies ApS, formand

KOMPETENCER/UDDANNELSE:
• 2002 Cand. mag., Aarhus Universitet

TIDLIGERE ANSÆTTELSER:
• 2009-2017 BoligPortal.dk ApS, adm. direktør
• 2008-2009 BoligPortal.dk ApS, portalchef / COO
• 2007-2008 Alfa Laval Kolding A/S, eBusiness Project Manager
• 2007-2007 Visiolink ApS, eBusiness Manager
• 2003-2007 Bank & Berg A/S, Project Manager
• 1999-2003 Ncom Holding ApS, Project Manager