LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S:
Indtrådt i direktionen pr. 14. maj 2018
Født: 1981

ØVRIGE DIREKTIONSPOSTER I DATTERSELSKABER:
• BEKEY A/S, adm. direktør
• BEKEY International A/S, adm. direktør

BESIDDER INGEN LEDELSESHVERV UDEN FOR NORTH MEDIA KONCERNENS SELSKABER 

KOMPETENCER/UDDANNELSE:
• 2004-2007 Master, Finance and Accounting, Copenhagen Business
School
• 2001-2004 Bachelor, Economics and Business Administration,
Copenhagen Business School

TIDLIGERE ANSÆTTELSER:
• 2017-2018 BEKEY, CFO
• 2007-2017 DONG Energy Oil and Gas, Finance
• 2003-2006 PBS (NETS), Finance