Foto-OleElverdam-Borch

Advokat og partner i Borch & Elverdam advokater

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S
Medlem af bestyrelsen siden 27. marts 2020 og formand for bestyrelsen siden 26. marts 2021. Valgperioden udløber i 2025.

Født: 1956.

Er af bestyrelsen valgt som formand for nominerings– og vederlagsudvalget og som medlem af juridisk udvalg og infrastrukturudvalget.

Uafhængig.

LEDELSESHVERV I DATTERSELSKABER
• Forbruger-kontakt A/S, næstformand
• BoligPortal A/S, næstformand
• Ofir A/S, næstformand
• Bekey A/S, næstformand
• North Media Ejendomme ApS, formand
• Svensk Direktreklam AB, bestyrelsesmedlem

ØVRIGE LEDELSESHVERV
• Borch & Elverdam Advokatanpartsselskab, partner
• Sirena Group A/S, næstformand
• FFH Invest A/S, formand
• LHFO A/S, formand
• LHFO B P/S, formand
• LHFO D P/S, bestyrelsesmedlem og direktør
• LHFO K ApS, direktør

UDDANNELSE
1991 Møderet for Højesteret
1984 Advokat
1981 Cand.jur., Københavns Universitet

ERFARING
1983-         Ledelseshverv i talrige selskaber
1982-2016 Bech-Bruun advokatpartnerselskab, partner

SÆRLIGE KOMPETENCER
Indgående kendskab og erfaring i generel ledelse (governance-forhold) erhvervet igennem ledelseshverv i talrige selskaber siden første bestyrelseshverv i 1983.

Et særligt fokusområde er ledelse af virksomheder under forandring.