Direktør

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S:
Medlem af bestyrelsen siden 27. marts 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Født: 1966

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER I DATTERSELSKABER:
• Medlem, BEKEY A/S
• Medlem, BEKEY International A/S
• Medlem, BoligPortal.dk ApS
• Medlem, Forbruger-kontakt A/S
• Medlem, H.A. Grafisk Reklame A/S
• Medlem, MatchWork Danmark A/S
• Medlem, North Media Ejendomme A/S
• Medlem, North Media Online A/S
• Medlem, Ofir A/S
• Medlem, Spirebox ApS
• Medlem, Spirebox 2 ApS
• Medlem, Tryksagsomdelingen Fyn A/S
• Medlem, UA/FK Distribution A/S

ØVRIGE LEDELSESHVERV:
• Medlem, Brandhouse A/S
• Medlem, Brandhouse Gruppen ApS
• Formand, Cognitive IVS
• Formand, Go Dogo ApS
• Medlem, Metimus A/S
• Medlem, Subsero A/S

TILLIDSHVERV
· Mentor, Copenhagen Fintech

KOMPETENCER/UDDANNELSE:
1990 Danmarks Media og Journalist højskole/DGH
1992 School of Communication Arts, London

TIDLIGERE ANSÆTTELSER:
2015-2018 Director, Danske Bank/MobileLife
2010-2013 COO/Direktør, Creuna
2007-2017 Executive board member, Mobile Partners Group, London
2007-2010 Formand for bestyrelsen, elounge
2005-2008 Adm. Direktør/Co-founder, Goviral
1999-2003 Formand for bestyrelsen, Prey4 Venture Capital
1998-2003 Adm. Direktør/Co-founder, Neo Ideo
1992-1997 Interactive Director, Lowe Copenhagen

SÆRLIGE KOMPETENCER:
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentligt for bestyrelsesarbejdet i North Media A/S: Indgående kendskab til investering i og udvikling af teknologivirksomheder, nationalt som internationalt.