LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S
Medlem af bestyrelsen siden den 13. april 2018. Valgperioden udløber i 2022.
Født: 1962
Er af bestyrelsen valgt som medlem af Infrastrukturudvalget.
Mads Dahl Møberg Andersen er ikke uafhængig, idet han de seneste 5 år forud for valget til bestyrelsen var medlem af direktionen.

LEDELSESEHVERV I DATTERSELSKABER
• Bekey A/S, formand
• Bekey International A/S, formand
• BoligPortal.dk ApS, formand
• Forbruger-Kontakt A/S, formand
• H.A. Grafisk Reklame A/S, formand
• Lead Supply A/S, medlem
• MatchWork Danmark A/S, formand
• North Media Ejendomme A/S, formand
• North Media Online A/S, formand
• Ofir A/S, formand
• Pricer Media IVS, medlem
• Spirebox 2 ApS, formand
• Tryksagsomdelingen Fyn A/S, formand
• UA/FK Distribution A/S, formand

UDDANNELSE
1989 Bachelor Marketing, Handelshøjskolen i København
1983 Sparekasseassistent, Sparekasseskolen
1981 Student mat. fys., Ribe Katedralskole

TIDLIGERE ANSÆTTELSER
2010-2018 Forbruger-Kontakt A/S, adm. direktør
2004-2010 Søndagsavisen A/S, adm. direktør
1995-2002 Forbruger-Kontakt, adm. direktør
1990-1994 Kgl. Brand/Skandia/If, privatcenterleder/regionschef

SÆRLIGE KOMPETENCER
I 1995 ansat som direktør for FK Distribution, herefter som koncernchef fra 2004 til 2010 og endelig adm. direktør for FK Distribution igen fra 2011 til 2018. Gennem mange år i North Media har Mads Dahl Andersen fået erfaringer med drift og udvikling af en kompleks volumenvirksomhed samt ledelse af en virksomhedsgruppe med aktiviteter i både Danmark og uden for Danmark, hvor køb og salg af virksomheder også har været en del af opgaverne. Mads Dahl Andersen har gennem mange års hård konkurrence med Post Danmark opbygget stor erfaring med at påvirke de for koncernen vigtige lovgivningsprocesser samt håndtering af sager ved konkurrencemyndighederne i både Danmark og EU. Endelig har Mads Dahl Andersen i særlig grad været primus motor i udviklingen af NejTak+, hvor FK Distribution som den eneste distributions- og postvirksomhed i Europa giver forbrugerne mulighed for at vælge hvilke tilbudsaviser, de vil modtage.