Vi leverer kunder til vores kunder

North Media har i mere end 50 år været bindeled mellem erhvervsliv og forbruger. I dag sørger vores ca. 450 medarbejdere for, at tilbud bliver formidlet til forbrugernes mailbokse eller postkasse og lokalaviser bliver distribueret til beboere i mange områder i landet, at arbejdsgivere og arbejdstagere finder hinanden, at boligsøger bliver forbundet med boligudlejere og distributionsselskaber og hjemmeplejen får adgang til opgange ved hjælp af mobilbaserede nøgleløsninger. Vi leverer kort sagt kunder til vores kunder. Vores styrke er at håndtere store volumener ensartet, hurtigt, sikkert og til lav enhedspris. Vi optimerer hele tiden vores virksomheder, så vi forbliver effektive og udnytter skalafordele, og gennem digitalisering og fortsat udvikling af vores løsninger, har vi fokus på at møde kunderne, hvor de er.

Se vores forretningsområder

Data, innovation og optimering giver konkurrencemæssige fordele

Vores strategi fokuserer på at være en forretningsudviklende partner for vores kunder – ikke blot en leverandør. Derfor arbejder vi med et forbrugerperspektiv, hvor den unikke adgang, vi har til forbrugerne, anvendes til at indsamle, analysere og berige data. På den måde kan vi levere endnu flere og mere attraktive kunder til vores kunder.
Data, digitale produkter og nye leveringsplatforme er således vigtige drivende kræfter i innovative processer på tværs af vores aktiviteter. Sammen med et fortsat fokus på effektivitet og optimering af forretningsmodellerne, er det den strategiske nøgle til at styrke forretningsområdernes konkurrencemæssige fordele i fremtiden.

Positiv aggressivitet præger vores hverdag

Vores målsætninger og forretningspotentiale realiserer vi ved at udvise ambition, mod, vilje og handlekraft. Eller som vi kalder det; gennem positiv aggressivitet.
Vi arbejder målrettet på at introducere ny teknologi og optimere strukturer, så vi innovationsmæssigt er forrest i feltet. Det er essentielt for at spille en afgørende rolle for vores kunder på markeder i stor og hastig udvikling.
Det fokus kræver vedvarende investeringer og indsats – og vi arbejder med lige dele ”sense of urgency” og tålmodighed. North Media har vokset sig stor, stærk og robust ved at arbejde på de lange seje træk og ved erkendelsen af, at læring oftest er bedst på den hårde måde.

Data, innovation og optimering giver konkurrencemæssige fordele

Vores strategi fokuserer på at være en forretningsudviklende partner for vores kunder – ikke blot en leverandør. Derfor arbejder vi med et forbrugerperspektiv, hvor den unikke adgang, vi har til forbrugerne, anvendes til at indsamle, analysere og berige data. På den måde kan vi levere endnu flere og mere attraktive kunder til vores kunder.

Data, digitale produkter og nye leveringsplatforme er således vigtige drivende kræfter i innovative processer på tværs af vores aktiviteter. Sammen med et fortsat fokus på effektivitet og optimering af forretningsmodellerne, er det den strategiske nøgle til at styrke forretningsområdernes konkurrencemæssige fordele i fremtiden.

Positiv aggressivitet præger vores hverdag

Vores målsætninger og forretningspotentiale realiserer vi ved at udvise ambition, mod, vilje og handlekraft. Eller som vi kalder det; gennem positiv aggressivitet.

Vi arbejder målrettet på at introducere ny teknologi og optimere strukturer, så vi innovationsmæssigt er forrest i feltet. Det er essentielt for at spille en afgørende rolle for vores kunder på markeder i stor og hastig udvikling.

Det fokus kræver vedvarende investeringer og indsats – og vi arbejder med lige dele ”sense of urgency” og tålmodighed. North Media har vokset sig stor, stærk og robust ved at arbejde på de lange seje træk og ved erkendelsen af, at læring oftest er bedst på den hårde måde.

Koncernstruktur

Koncernstruktur