Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

for leverandører, samarbejdspartnere og kontaktpersoner hos disse samt for besøgende på hjemmesiden www.northmedia.dk.

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

North Media A/S tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på hjemmesiden www.northmedia.dk.

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER

North Media A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

North Media A/S
CVR nr. 66590119
Gladsaxe Møllevej 28
DK-2860 Søborg
Telefon: + 45 29 17 20 12

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Leverandører, samarbejdspartnere og kontaktpersoner hos disse:

  • Almindelige kontaktoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner samt oplysninger om øvrige henvendelser.

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, herunder videregivelse til nødvendige samarbejdspartnere, er følgende:

Besøgende på hjemmesiden:

  • Analyse/statistik for og optimering af hjemmeside, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor North Media A/S’ legitime interesse er at optimere hjemmesiden og gøre brugeroplevelsen så god som muligt.

Leverandører, samarbejdspartnere og kontaktpersoner hos disse:

  • Opfyldelse af kontrakten med leverandører og samarbejdspartnere, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor North Media A/S’ legitime interesse er at kunne indgå samarbejdsaftaler med leverandører og betjene sine annoncørkunder.

5. SAMARBEJDSPARTNERE

5.1 Databehandlere

For at kunne yde dig den bedste service anvender vi følgende databehandlere:

  • Hostingleverandør
  • Analysepartner
  • It-systemer til brug for driften af North Media A/S

6. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND

Der kan via vores analysepartner ske overførsel af dine personoplysninger pseudonymiserede til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er i givet fald EU’s Standardkontraktbestemmelser.

7. SLETNING

Besøgende på vores hjemmeside:

  • Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes typisk efter 2 år afhængigt af cookie-type og formål.

Leverandører, samarbejdspartnere og deres kontaktpersoner:

  • Oplysninger om kunder og kontaktpersoner hos disse slettes senest 5 år efter endt kundeforhold.

8. DINE RETTIGHEDER:

8.1. Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder:

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

9. KLAGE:

Såfremt du ønsker at klage over North Media A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Opdateret oktober 2018