Finanskalender

Finanskalender 2018

22. februar 2018 Årsrapport 2017
2. marts 2018 Seneste dato for at få optaget forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling
13. april 2018 Ordinær generalforsamling
16. august 2018 Halvårsrapport 2018