Risici og risikostyring

Risici og risikostyring

Bestyrelsen gennemgår løbende risikostyringssystemer, kontroller og politikker

Hovedformålet med gennemgangen er at sikre, at risici, der kan være kritiske over for koncernens evne til at opnå de opstillede mål, er identificeret og afdækket.

Risikoområdet ledes overordnet som den øvrige del af koncernen ud fra principperne i den grundlæggende ledelsesstruktur, som er beskrevet i afsnittet om Corporate Governance. Den daglige opfølgning og styring af risici foretages via en struktur af interne politikker, koncepter og procedurer.

I North Media anskues risici i seks niveauer og illustreres således:

Kontrol og risikostyring ved regnskabsaflæggelse

Finansielle risici

Operationelle risici

Markedsrisici

Megatrends

Politiske risici
Let at påvirke
Svær at påvirke