Samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Værdigrundlag og grundprincipper

North Medias forretningsenheder ledes og drives baseret på et stærkt værdigrundlag, der er fundamentet for virksomhedens politikker, regler og forretningsgange. Koncernen arbejder med samfundsansvar som en naturlig del af de enkelte forretningsenheders strategi og operationelle hverdag.

Et af grundprincipperne i North Media er at udvise ansvarlighed i forhold til samfundet, kunderne og medarbejderne. Ligeledes tilstræber vi at udvise fairness og loyalitet i alle beslutninger.

North Media fokuserer løbende på forhold relateret til samfundsansvar på lige fod med koncernens arbejde ved konstant at forbedre arbejdsprocesser og produkter. Ansvarlighed i alle sammenhænge er en integreret del af koncernens værdisæt og er dermed et centralt element med stor relevans for koncernens vision, målsætninger og strategi.

Dette indebærer, at North Media vedvarende har fokus på ikke bare at følge og overholde danske og internationale regler og konventioner, men også gennem løbende kontrol, optimering, operationalisering og rapportering at udnytte ansvarlig adfærd til at øge finansiel, social og miljømæssig performance.