Et år med covid-19: Usikre markeder, nye muligheder og digitale investormuligheder

Udgivet tirsdag den 01. december, 2020

2020 lakker mod enden. Det blev et højst usædvanligt år, der var præget af den globale pandemi, der for mange havde alvorlige konsekvenser. Følgende nyhed er et uddrag fra DIRFS artikel om fire forskellige virksomheders oplevelser under krisen, og hvordan de ser sig rustet til 2021. 

Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør & CFO i North Media, beskriver følgende:

I marts valgte vi at suspenere vores forventninger til 2020 som følge af krisen og uro på markedet. Der skete mange atypiske ting, og vi måtte blandt andet bede aktionærerne om ikke at møde fysisk op til generalforsamlingen.

Vi kunne dog ret kort efter begynde at normalisere tingene, da volumen i bl.a. vores største forretning, FK Distribution, hurtigt normaliserede sig. Det har samtidig været meget positivt at se, hvor omstillingsparate alle medarbejderne har været.

Allerede i forbindelse med Q1 kunne vi begynde at guide igen, og siden har vi opjusteret og præciseret fire gange, så vi er kommet godt igen. Dette skyldes blandt andet normaliseringen af detailhandlens efterspørgsel på omdeling af tryksager, og at vores digitale aktiviteter f.eks.Boligportal.dk reelt var upåvirket og fortsatte med tocifret vækst i året.

For vores IR-arbejde betyder covid-19, at vi afholder langt flere virtuelle møder og dermed færre fysiske møder med investorer, og at møder kan blive lavet om med en halv dags varsel.  Eksempelvis hvis folk på forskellig vis bliver påvirket af covid-19. Vi har desuden opgraderet på webkameraer og digitale mødefaciliteter, og den virtuelle mødeform er hurtigt blevet en naturlig del af formen i vores IR-arbejde. Det fungerer fint, fordi vi kommer mere ud og får fat i flere og andre aktionærer, og det forventer jeg vil fortsætte efter covid-19, også selv om et godt fysisk møde stadig kan have stor værdi.

Vi står godt rustet til 2021. FK Distribution er stabil, moden og har høj indtjening, mens de øvrige områder består af digitalt funderede vækstvirksomheder, der også udvikler sig positivt. Endelig er vi privilegerede ved at have et solidt kapitalberedskab, der både giver ro og frihed.

For os har krisen været en påmindelse om, at det utænkelige skal være en del af din risikostyring, for ingen havde covid-19 i risikovurderingen for 2020. Vi skal simpelthen være parate til også at kunne at se over planlægningen og kunne indordne os efter forholdene. Det handler om at arbejde med en vis form for uforudsigelighed og lave justeringer derefter samtidig med, at man holder fast i strategien og prioriteterne.