Skip to main content

Investor

Corporate Governance

Ledelsen forholder sig løbende til selskabets politikker og procedurer for god selskabsledelse. Grundlaget er de til enhver tid gældende anbefalinger for god selskabsledelse, lovgivninger samt retningslinjer, fastsat af bestyrelsen.

Læs mere

Vederlagsrapport

North Media A/S udarbejder årligt en vederlagsrapport, som kan hentes her. Læs mere

Øvrige gældende dokumenter

Øvrige politikker og rapporter kan hentes her. Læs mere