Skip to main content

Ledelsen

Mød direktionen

Koncerndirektionens hovedopgave er at sikre, at koncernens virksomheder drives og udvikles efter ensartede principper med fokus på volumen, kvalitet og lønsomhed.

Filter

Kåre Stausø Wigh

Koncernøkonomidirektør

Lisbeth Britt Larsen

Koncern HR-direktør

Martin Frandsen Tobberup

Koncerndirektør for digital drift og udvikling

Mød bestyrelsen

Medlemmer til North Medias bestyrelse vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse og påser, at selskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægter og gældende love. Bestyrelsen er også ansvarlig for at fastlægge North Medias overordnede mål, strategi, politikker mv.
Bestyrelsen i North Media udgøres af fem medlemmer og har konstitueret sig med Ole Elverdam Borch som formand og Richard Bunck, selskabets hovedaktionær, som næstformand.

Filter

Richard Bunck

Næstformand

Ulrik Holsted-Sandgreen

Bestyrelsesmedlem

Ulrik Falkner Thagesen

Bestyrelsesmedlem

Revisionsudvalg

North Medias bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg til at føre tilsyn med blandt andet regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalgets primære opgaver er, på vegne af bestyrelsen, at overvåge og føre tilsyn med de finansielle oplysninger i ekstern regnskabsrapportering eller anden væsentlig finansiel rapportering samt at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, standarder og andre krav til rapporteringen.

Læs mere om revisionsudvalget i kommissorium for revisionsudvalget her. Læs mere