Skip to main content

Svensk Direktreklam

Sveriges største private distributør af tilbuds- og lokalaviser

Hver uge modtager +2,2 mio. husstande tilbudsaviser og +1,9 mio. får lokalaviser

Om Svensk Direktreklam

Svensk Direktreklam er bindeleddet mellem detailhandlen og forbrugerne ved at omdele tryksager og lokalaviser i hele Sverige via eget netværk og via franchisetagere.

Svensk Direktreklam har 45 års erfaring med reklameomdeling og indgår i hele værdikæden for husstandsomdelte tryksager, dvs. fra udvikling af mål og tryksag, over trykning og distribution – som er kerneforretningen – til effektmåling.
Svensk Direktreklams primære kundegruppe er detailhandel, e-commerce virksomheder og lokalaviser.
  • Ledelse: Henrik Olsson, Adm. Direktør
  • Medarbejdere: 175 medarbejdere og 4800 omdelere
  • Lokationer: +30
Læs mere

+ 2,2 mio.

Husstande får ugentligt fysiske tilbudsaviser

~ 60%

Af læste tilbudsaviser fører til køb

+ 1,9 mio.

Husstande modtager alle lokale ugeaviser

Custom Image

”Vi betragter tryksagen som kundernes udstillingsvindue og et af de vigtigste værktøjer i dialogen med forbrugeren. Tryksagens værdi og effektivitet er beviselig, og med vores palet af services i hele værdikæden er vi en vigtig partner, for at kunderne opnår den ønskede effekt af deres markedsføringsindsats.”

Henrik Olsson, adm. direktør Svensk Direktreklam AB

Kontakt

Tlf.: +46 18 17 21 00

SDR Svensk Direktreklam AB
Fyrisborgsgatan 2
SE-751 45 Uppsala

www.sdr.se