Skip to main content

Investor

Aktieinformation

Seneste opdateringer om aktiekapital, aktionærer og bestyrelsens bemyndigelser

Aktiekursudvikling

Kapital- og aktiestruktur

BørsNasdaq Copenhagen
IndeksMid Cap
ISINDK0010270347
KodeNORTHM
Antal aktier20.055.000
Stykpris5 kr.
Nominel aktiekapital100.275.000 kr.

Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 25 mio. kr.

Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, hvis det sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier.

Bemyndigelsen er givet for en periode indtil den 25. marts 2026.

Køb af egne aktier

Bestyrelsen er bemyndiget til at lade North Media A/S erhverve egne aktier med en samlet værdi op til 15 % af selskabskapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning.

Bemyndigelsen er givet for en periode på fem år indtil den 27. marts 2025.

Selskabets egne kapitalandele ultimo oktober 2023:

  • 2.085.097 stk., dvs. 10,40 % af aktiekapitalen.

Aktionærer

Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til selskabslovens § 56:

AktionærAndel af aktiekapitalen, %
Baunegård ApS56,56 %
North Media A/S10,40 %

Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser

BestyrelsenAntal stk. primo 2024Ændringer 2024Antal stk. 31.03.2024
Ole Elverdam Borch35.000035.000
Richard Bunck (v/ Baunegård ApS)11.343.540011.343.540
Ulrik Holsted-Sandgreen000
Ulrik Falkner Thagesen23.750023.750
Ann-Sofie Østberg Bjergby000
Bestyrelsen i alt11.402.290011.402.290
DirektionenAntal stk. primo 2024Ændringer 2024Antal stk. 31.03.2024
Lasse Ingemann Brodt36.000-6.00030.000
Kåre Stausø Wigh100.0000100.000
Lisbeth Britt Larsen12.00013.00025.000
Martin Frandsen Tobberup10.0007.11417.114
Direktionen i alt158.00014.114172.114