Øvrige gældende dokumenter

Vedtægter
Download
Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion
Download
Politik for samfundsansvar
Download
Politik for mangfoldighed
Download
Politik for dataetik
Download
Politik for Investor relations (IR) og kommunikation
Download
Skattepolitik
Download
Kommissorium for revisionsudvalget
Download
Kommissorium for it-sikkerhedsudvalget
Download
Kommissorium for bæredygtighedsudvalget
Download
Kommissorium for infrastrukturudvalg
Download
Kommissorium for nominerings- og vederlagsudvalg
Download