Formand i North Media A/S.
Advokat og partner i Borch & Elverdam advokater.

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S
Medlem af bestyrelsen siden den  27. marts 2020. Valgperioden udløber i 2022.
Født: 1956

LEDELSESEHVERV I DATTERSELSKABER
• Bekey A/S, medlem
• Bekey International A/S, medlem
• BoligPortal.dk ApS, medlem
• Forbruger-Kontakt A/S, medlem
• H.A. Grafisk Reklame A/S, medlem
• MatchWork Danmark A/S, medlem
• North Media Ejendomme A/S, medlem
• North Media Online A/S, medlem
• Ofir A/S, medlem
• Spirebox 2 ApS, medlem
• Tryksagsomdelingen Fyn A/S, medlem
• UA/FK Distribution A/S, medlem

ØVRIGE LEDELSESHVERV
• AktieUgebrevet Invest A/S, formand
• AktieUgebrevet Invest Administration A/S, formand
• AIAYU ApS, medlem
• Alfred Priess Holding A/S, medlem
• Ejendommen Kronprinsessegade 18 A/S, medlem
• FFH Invest A/S, formand
• Jazzhus-Montmartre Fonden, medlem
• LHFO A/S, formand
• LHFO B P/S, formand
• LHFO D P/S, bestyrelsesmedlem og direktør
• LHFO K ApS, direktør
• Per Stakemann’s Familiehjælpefond, formand
• Sirena A/S, næstformand
• Sirena Group A/S, næstformand
• Stakemann Holding A/S, medlem

TILLIDSHVERV
• Danmarks Idrætsforbund Etisk Komité, formand

UDDANNELSE
1991 Møderet for Højesteret
1984 Advokat
1981 Cand.jur., Københavns Universitet

TIDLIGERE ANSÆTTELSER
2016 –  Borch & Elverdam advokater, partner
1986-2016 Bech-Bruun advokatpartnerselskab, partner

SÆRLIGE KOMPETENCER
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentligt for bestyrelsesarbejdet i North Media A/S: Indgående generelt kendskab til ledelse (god governance) erhvervet igennem ledelseshverv i mange selskaber over tid siden første bestyrelseshverv i 1983. Herunder ledelse i virksomheder under forandring.