Næstformand og hovedaktionær i North Media A/S

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S
Medlem af bestyrelsen siden den 9. januar 1981 og næstformand siden den 13 april 2018. Grundlagde allerede 2. april 1965 firmaet Reklame Distribution, som senere blev til Forbruger-Kontakt A/S. Var allerede fra 2. april 1965 en del af den øverste ledelse i selskabet, under andet CVR. nr. Valgperioden udløber i 2022.
Født: 1940
Er af bestyrelsen valgt som medlem af Infrastrukturudvalget.
Richard Bunck er ikke uafhængig, idet han er hovedaktionær i selskabet.

LEDELSESHVERV I DATTERSELSKABER
• Bekey A/S, næstformand
• Bekey International A/S, næstformand
• BoligPortal.dk ApS, næstformand
• Forbruger-Kontakt A/S, næstformand
• H.A. Grafisk Reklame A/S, næstformand
• MatchWork Danmark A/S, næstformand
• North Media Ejendomme A/S, næstformand
• North Media Online A/S, næstformand
• Ofir A/S, næstformand
• Spirebox 2 ApS, næstformand
• Tryksagsomdelingen Fyn A/S, næstformand
• UA/FK Distribution A/S, næstformand

ØVRIGE LEDELSESHVERV
• Baunegård ApS, adm. direktør
• Bunck Invest 1 ApS, adm. direktør
• LeanLinking ApS, medlem

SÆRLIGE KOMPETENCER
Formand for bestyrelsen i North Media A/S i perioden 2. april 2004-13. april 2018.
Shippinguddannelse hos ØK. Tog som 23-årig til Thulebasen i Grønland og udførte administrative og ledelsesmæssige opgaver. Ved hjemkomsten til Danmark i 1965 købte Richard Bunck den ene halvdel af virksomheden Reklame Distribution i København, som siden skiftede navn til Forbruger-Kontakt. I 1978 udgav Richard Bunck den første udgave af Søndagsavisen. I 1996 blev de første internetaktiviteter startet, og selskabet blev børsnoteret. Richard Bunck er således en udpræget iværksætter, der ser nye forretningsmuligheder, i takt med at samfundet og markedet ændres og udvikler sig. Aktiviteterne bygges op omkring stærke principper, der afspejler koncernens værdier om kundefokus, ansvarlighed, kvalitet, fairness og positiv aggressivitet.