Salg eller afvikling af Helsingør Dagblad

Udgivet tirsdag den 31. marts, 2020

North Media Aviser A/S har besluttet at sælge Helsingør Dagblad. Hvis det ikke lykkes at afhænde avisen, påtænkes Helsingør Dagblad lukket ved udgangen af april 2020. Lokalavisen Nordsjælland fortsætter som en del af Hovedstadens Mediehus. Download som pdf her.

Baggrunden for beslutningen om salg eller lukning af Helsingør Dagblad er Corona-krisen, som har ramt annoncesalget hårdt og yderligere forværret økonomien i den tabsgivende avis.

”Det er en svær beslutning, som vi har truffet med smertelig bevidsthed om Dagbladets betydning for lokalområdet gennem 152 år. Vi har det seneste halve år øget investeringerne i digital udvikling og medierådgivning for at skabe en bæredygtig drift af Dagbladet, men corona-krisen har desværre fjernet grundlaget for de investeringer. Vi kan ikke forsvare at blive ved med at dække Dagbladets tab på bekostning af vores andre udgivelser,” siger adm. direktør Lasse Wulff Hansen fra North Media Aviser A/S.

North Media Aviser håber at kunne medvirke til, at Helsingør Dagblad med p.t. næsten 5.000 abonnenter på print og digital kan videreføres under et nyt ejerskab. Er det ikke muligt, påtænkes avisen lukket med virkning fra 30. april 2020. Abonnenter, der har forudbetalt for Helsingør Dagblad vil få pengene tilbage for de aviser som de ikke modtager, hvis avisen lukkes. Ca. 25 medarbejdere vil i så fald blive opsagt med virkning fra den dato, og der vil blive indledt forhandlinger med medarbejderne jf. reglerne om masseafskedigelser.

Ændringerne berører ikke Lokalavisen Nordsjælland, der udkommer hver uge i Nordøstsjælland i et oplag på 32.500. Lokalavisen Nordsjælland fortsætter som en del af det North Media Aviser-ejede Hovedstadens Mediehus, og 4 medarbejdere på Lokalavisen Nordsjælland ventes at fortsætte i deres jobs.

Samtidig med den forventede rekonstruktion af aktiviteterne i Nordsjælland sker der en mindre tilpasning af medarbejderstyrken i Hovedstadens Mediehus. 6 stillinger – 2 i salg, 2 i redaktionen og 2 i prepress – nedlægges.

Hovedstadens Mediehus driver otte lokalaviser i Hovedstaden med et ugentligt oplag på 285.400, sitet minby.dk med over 135.000 månedlige brugere og avisen Erhverv København med et trykt oplag på 19.000.

”Vi fastholder den kurs, vi satte ultimo 2019, om at styrke lokalavisernes digitale platforme og øge relevansen for læsere og annoncører. Før Corona-krisen fulgte vi planerne, og vi er klar til at hoppe tilbage i det spor, vi måtte forlade medio marts med et stærkere Hovedstadens Mediehus,” siger adm. direktør Lasse Wulff Hansen fra North Media Aviser A/S.

North Media Aviser er et forretningsområde i den børsnoterede koncern North Media A/S. som leverer platforme og kanaler til kommunikation mellem erhvervsliv og borgere: https://www.northmedia.dk/

Helsingør Dagblad blev etableret i 1867 af en lokal borgergruppe. Første udgave udkom den 21. oktober 1867.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Lasse Wulff Hansen, North Media Aviser A/S, tlf. 30 20 20 40, lwh@northmedia.dk