Bekey udvikler nyt forretningskoncept for beboere som del af turnaround

Udgivet mandag den 08. april, 2024

North Medias datterselskab Bekey sikrer adgang til aflåste etageejendomme i stor skala. Bekey har over 75.000 installerede digitale låseenheder i Danmark og Norge og næsten 17 millioner app-baserede døråbninger om året. Udover de digitale nøgleløsninger består Bekeys produktportefølje af et egenudviklet NetKey administrationssystem og en app.

Som et led i en turnaround for at skabe en rentabel forretning er ledelsen i gang med at udarbejde en ny strategi til at etablere et markant stærkere fundament for en skalérbar og højvolumenbaseret forretning. Det indebærer fornyet fokus på beboernes behov i lejligheder.

Historisk har Bekey primært adresseret hjemmeplejesegmentet, men data, trends og statistikker viser, at der også er et potentiale for at adressere behovene hos private beboere. De mange tilladelser til at komme ind i aflåste etageejendomme og millionerne af konkrete døråbninger er således kernen i en forretningsudvikling, som har til formål at udvikle et nyt løsningskoncept for beboere.

”Jo flere brugere vi har på vores digitale adgangssystemer, jo mere interessant er Bekey for professionelle aktører som fx administratorer, distributører af pakker og måltidskasser samt det offentlige som bl.a. hjemmeplejen. Og så er der selvfølgelig, og vigtigst af alt, beboerne selv, som skal ud og ind af deres bolig og give adgang til gæster og familie,” siger adm. direktør Christian Hesselaa, Bekey.

 

Ændrer markedstilgang
Ledelsen har i 2023 fokuseret på at ændre markedstilgangen for at etablere et mere stabilt fundament for fremtiden. Bekeys turnaround af forretningen indebærer etablering af en stabil og fremtidssikret IT-infrastruktur. Herunder den nye hjemmeside, der blev lanceret i 2023, og som er omdrejningspunktet for den digitale og automatiserede rejse, kunderne oplever i deres interaktion med Bekey.

Bekey omsatte i 2023 for 23,5 mio. kr. og fik et underskud i den primære drift på 19,9 mio. kr. Aktivitet og resultater var ikke tilfredsstillende, og Bekeys turnaround-proces involverer ovennævnte revurdering af forretningen og markedstilgangen samt udvikling af et forretningskoncept for en beboerløsning.

Bekey ser en fordel i konkurrencen på markedet, fordi selskabet allerede har installeret tusindvis af Smart Relays som er en chip i dørtelefonen ved aflåste opgange. 

”Cirka hver fjerde dansker bor i lejlighed med en aflåst opgang, og vi ved at mange af dem i stigende grad ønsker at slippe for nøglebøvl og i stedet låse sig ind med telefonen gennem både opgangsdør og til lejligheden. Vi er godt rustet til at kunne udvide vores forretning med en beboerløsning, da vi allerede har opgangstilladelser, og vi ønsker at tilbyde en simpel, sikker og smart løsning,” siger Christian Hesselaa.

Bekey forventer i 2024 en omsætning på niveau med 2023 og tilsvarende driftsresultat. Da konceptet for det nye forretningsområde for beboere først udvikles i 2024, indgår det ikke i forventningerne.