Skip to main content

Danmarks største lejeboligportal har relanceret deres digitale lejekontrakt, så det nu er muligt for udlejere at udfylde, opbevare og administrere deres lejekontrakter sikkert, digitalt og ikke mindst gratis.

Siden d. 8. juni 2021 har udlejere haft mulighed for at oprette et ubegrænset antal af gratis digitale lejekontrakter på BoligPortal, og det er ikke et krav, at boligen annonceres på BoligPortal. Løsningen har dog været tilgængelig på BoligPortal de seneste tre år, men er ved relanceringen både blevet forbedret og gratis.

Med en digital lejekontrakt undgår du alt det administrative bøvl
Udgangspunktet for et godt lejeforhold er en god lejekontrakt. En lejekontrakt er vigtig, da den giver klarhed over, hvad lejer og udlejer har aftalt, hvis der skulle opstå uenigheder. Herudover er en lejekontrakt en forudsætning for, at udlejer kan aftale særlige § 11- vilkår med lejer, og dermed opnå bedre rettigheder end lejelovens almindelige regler.

BoligPortals digitale kontraktbygger munder ud i en typeformular A9 lejekontrakt, der kan underskrives med NemID og downloades som PDF. På den måde slipper udlejer for alt det administrative bøvl med at printe kontrakten og enten opsøge lejer for at få en manuel underskrift eller bede lejer om at printe lejekontrakten, skrive under, scanne dokumentet og sende det tilbage til udlejer.

Lejekontraktens særlige § 11-vilkår
Den digitale lejekontrakt indeholder intelligente, automatisk løsninger, der sparer udlejer tid og sørger for at minimere dyre fejl. Med BoligPortals digitale lejekontrakt får udlejere mere end 40 skræddersyede formuleringer til kontraktens § 11. Den intelligente og automatiske kontraktgenerator sikrer nemlig en skræddersyet § 11, der overholder lejelovens regler.

Lejekontrakten sikrer eksempelvis, at udlejer kan opkræve 14 dages husleje i opsigelsesperiodens udløb. På den måde er det lovligt for udlejer at modtage husleje i en 14-dages istandsættelsesperiode.

Hvis lejemålet for eksempel er tidsbegrænset, vil der i lejekontraktens § 11 også automatisk blive tilføjet en standardformulering, hvis der sættes kryds i feltet ‘lejekontrakten er tidsbegrænset’. Denne standardformulering minder blandt andet udlejere om, at der kræves en saglig årsag for at tidsbegrænse lejemålet.

GDPR-sikker opbevaring af lejekontrakten
En digital lejekontrakt har, i henhold til GDPR- reglerne, to overordnede fordele sammenlignet med en fysisk lejekontrakt. Dels fungerer den som en vejledning til, hvilke persondata lejekontrakten må indeholde, dels som et værktøj til, hvordan du opbevarer lejekontrakten sikkert. To fordele der tilsammen gør det nemmere for udlejere at overholde persondataforordningen.

Den digitale lejekontrakt sætter nemlig rammerne for, at ingen uvedkommende får adgang til hverken almindelige eller personfølsomme oplysninger i modsætningen til, hvis udlejere har lejekontrakter liggende i papirform i ringbind, på mail eller i mapper på computeren.

Herudover opbevares lejekontrakternes data sikkert på store anerkendte datacentre i Europa, der gemmer dataene, indtil udlejer ønsker det slettet. Når lejer og udlejer kommunikerer gennem BoligPortals beskedsystem, er beskederne desuden krypteret, så det overholder gældende GDPR-regler.

Fuldt overblik over alle dine lejekontrakter
Det kan være svært for udlejere at holde styr på lejekontrakterne, især hvis man har dem liggende i papirform eller som vedhæftet fil på mail. Med BoligPortals digitale lejekontrakt får udlejere det fulde overblik over alle lejekontrakterne i form af ét samlet sted, hvor kontrakterne er lagret for samtlige lejemål. Overblikket giver udlejere mulighed for at se, om lejerne har underskrevet lejekontrakten samt den præcise dato herfor.

Hvis en udlejer skal udleje et lejemål, som allerede har været udlejet på BoligPortal, er det desuden muligt at duplikere lejekontrakter, så udlejer blot skal tilføje den nye lejers informationer.

Husorden
En husorden er med til at sikre, at de forskellige lejere i en udlejningsejendom ikke er til gene for hinanden. Hvis der er udarbejdet en husorden, skal den vedlægges kontrakten og noteres i lejekontraktens § 10.

I den digitale lejekontrakt har du mulighed for at vedhæfte BoligPortals standardhusorden, der indeholder alle de punkter, som en standardhusorden bør indeholde. Standardhusordenen regulerer blandt andet bestemmelser om lejers ansvar for gæster, benyttelse af fællesarealer, støj, leg, fester og lejernes husholdningsaffald. Det er dog også muligt at vedhæfte sin egen husorden, hvis det foretrækkes.