Foto-AnnSofie-OestbergBjergby

CFO i AKF Holding A/S

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S

Medlem af bestyrelsen siden 26. marts 2021. Valgperioden udløber i 2025.

Født: 1987.

Er af bestyrelsen valgt som formand for bæredygtighedsudvalget og revisionsudvalget samt medlem af nominerings- og vederlagsudvalget.

Uafhængig

LEDELSESERHVERV I DATTERSELSKABER
• BoligPortal A/S, medlem

ØVRIGE LEDELSESHVERV
• AKF Holding A/S (CFO)
• Ejendomsselskabet Nordtyskland (ENKAS), medlem
• BA Technologies ApS, næstformand

UDDANNELSE
2011 Cand.merc.aud, CBS
2009 Bachelor HA-almen

ERFARING
2019-         CBS, ekstern underviser
2017-2020 Sovino Brands ApS, CFO
2015-2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), M&A, Deals – Advisory
2012-2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, M&A, Financial Advisory
2011-2012 GN Netcom, controller
2009-2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, revision

SÆRLIGE KOMPETENCER
Solid forståelse for økonomi, rapportering, revision, risiko og effektiv datafremskaffelse.

Erfaring med automatisering, IT-implementering, robotics, strategi og M&A efter flere år som konsulent inden for området.

Særlig interesse og fokus på bæredygtig ledelse og grøn omstilling, herunder EU-taksonomi, GHG-udledning (scope 1-3), UN Global Compact og generel best practice inden for ESG.