LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S:
Næstformand for bestyrelsen siden 13. april 2018. Valgperioden udløber i 2021.
Født: 1940
Richard Bunck er ikke uafhængig, idet han er hovedaktionær i selskabet.

ØVRIG BETYRELSESPOSTER I DATTERSELSKABER:
• Næstformand, BEKEY A/S
• Næstformand, BEKEY International A/S
• Næstformand, BoligPortal.dk ApS
• Næstformand, Forbruger-kontakt A/S
• Næstformand, H.A. Grafisk Reklame A/S
• Næstformand, MatchWork Danmark A/S
• Næstformand, North Media Ejendomme A/S
• Næstformand, North Media Online A/S
• Næstformand, Ofir A/S
• Næstformand, Spirebox ApS
• Næstformand, Spirebox 2 ApS
• Næstformand, Tryksagsomdelingen Fyn A/S
• Næstformand, UA/FK Distribution A/S

ØVRIGE LEDELSESHVERV:
• Direktør, Baunegård ApS
• Direktør, Bunck Invest 1 ApS
• Direktør og bestyrelsesmedlem, Invest 88 A/S
• Bestyrelsesmedlem, LeanLinking ApS
• Direktør, RB ApS

SÆRLIGE KOMPETENCER:
Formand for bestyrelsen i North Media A/S i perioden 2. april 2004-13. april 2018. Shippinguddannelse hos ØK. Tog som 23-årig til Thulebasen i Grønland og udførte administrative og ledelsesmæssige opgaver.Ved hjemkomsten til Danmark i 1965 købte Richard Bunck den ene halvdel af virksomheden Reklame Distribution i København, som siden skiftede navn til Forbruger-Kontakt. I 1978 udgav Richard Bunck den første udgave af Søndagsavisen. I 1996 blev de første internetaktiviteter startet, og selskabet blev børsnoteret. Richard Bunck er således en udpræget iværksætter, der ser nye forretningsmuligheder, i takt med at samfundet og markedet ændres og udvikler sig. Aktiviteterne bygges op omkring stærke principper, der afspejler koncernens værdier om kundefokus, ansvarlighed, kvalitet, fairness og positiv aggressivitet.