Administrerende direktør, e-Boks A/S

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S:
Medlem af bestyrelsen siden 27. marts 2020. Valgperioden udløber i 2021.
Født: 1971
Er af bestyrelsen valgt som medlem af Revisonsudvalget.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER I DATTERSELSKABER:
• BEKEY A/S, medlem
• BEKEY International A/S, medlem
• BoligPortal.dk ApS, medlem
• Medlem, Forbruger-kontakt A/S, medlem
• Medlem, H.A. Grafisk Reklame A/S, medlem
• Medlem, MatchWork Danmark A/S, medlem
• Medlem, North Media Ejendomme A/S, medlem
• Medlem, North Media Online A/S, medlem
• Medlem, Ofir A/S, medlem
• Medlem, Spirebox ApS, medlem
• Medlem, Spirebox 2 ApS, medlem
• Medlem, Tryksagsomdelingen Fyn A/S, medlem
• Medlem, UA/FK Distribution A/S

ØVRIGE LEDELSESHVERV:
• Bestyrelsesmedlem, Basisbank A/S
• Bestyrelsesmedlem, Peytz & Co A/S
• Bestyrelsesmedlem og ejer, Falkner Holding ApS

KOMPETENCER/UDDANNELSE:
2018 Bestyrelsesuddannelsen for bank og realkredit, Copenhagen Business School (CBS)
1997 Medieplanlægger fra Den Danske Reklameskole
1996 Cand. Oecon, Aarhus Universitet
1995 Student ved MBA programmet at Leuven University i Belgien

TIDLIGERE ANSÆTTELSER:
2017 -> CEO, e-Boks A/S
2006 – 2017 CEO, MediaCom Nordic (Denmark, Sweden, Norway and Finland)
2006 – 2015 CEO, MediaCom Denmark A/S
2011 – 2015 External professor responsible for the Marketing Course at DTU’s Executive MBA
2003 – 2006 Founder & Partner i MediAid – Media, Marketing & Management Consultancy (København)
2000 – 2003 Managing Director Universal McCann (Wien)
2000 – 2003 Founder & Managing Partner for det digitale konsulentfirma Newwway McCann Interactive (Wien)
1999 – 2000 Media Director Universal McCann (Wien)
1997 – 1999 Account Manager Initiative Universal Media (København)
1996 – 1997 Trainee, Initiative Universal Media (København)
1996 – 1996 Expansion Marketing – IT research

SÆRLIGE KOMPETENCER:
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentligt for bestyrelsesarbejdet i North Media A/S: At lede og skalere virksomheder til vækst. Herunder en stærk kompetence inden for strategi og digital transformation samt en uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig god forståelse for økonomi og regnskab.