Advokat og partner i Horten Advorkatpartnerselskab

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S
Medlem af bestyrelsen siden 4. april 2008. Valgperioden udløber i 2021.
Født: 1970
Er af bestyrelsen valgt som medlem af Revisionsudvalget.
Ulrik Holsted-Sandgreen er ikke uafhængig, idet han er advokat og partner i Horten Advokatpartnerselskab, som udfører professionel rådgivning for Richard Bunck og koncernen.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER I DATTERSELSKABER
• Bekey A/S, medlem
• Bekey International A/S, medlem
• BoligPortal.dk ApS, medlem
• Forbruger-kontakt A/S, medlem
• H.A. Grafisk Reklame A/S, medlem
• MatchWork Danmark A/S, medlem
• North Media Ejendomme A/S, medlem
• North Media Online A/S, medlem
• Ofir A/S, medlem
• Spirebox ApS, medlem
• Spirebox 2 ApS, medlem
• Tryksagsomdelingen Fyn A/S, medlem
• UA/FK Distribution A/S, medlem

UDDANNELSE
2005 Møderet for Højesteret
1998 Advokatbestalling
1995 Cand. Jur, Københavns Universitet

TILLIDSHVERV
• Medlem af Foreningen Højesteretsskranken

TIDLIGERE ANSÆTTELSER
2015 -> Horton Advokatpartnerselskab, partner
2013-2015 Plesner, partner
2005-2013 Bech-Bruun, partner
1998-2005 Bech-Bruun, advokat

SÆRLIGE KOMPETENCER
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentligt for bestyrelsesarbejdet i North Media A/S: Indgående kendskab til juridiske forhold internationalt og nationalt, herunder selskabs- og børsret.