LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S:
Medlem af bestyrelsen siden 4. april 2008. Valgperioden udløber i 2021.
Født: 1970
Ulrik Holsted-Sandgreen er ikke uafhængig, idet han er advokat og partner i Horten Advokatpartnerselskab, som udfører professionel rådgivning for Richard Bunck og koncernen.

ØVRIGE BESTYRELSESPOSTER I DATTERSELSKABER:
• Medlem, BEKEY A/S
• Medlem, BEKEY International A/S
• Medlem, BoligPortal.dk ApS
• Medlem, Forbruger-kontakt A/S
• Medlem, H.A. Grafisk Reklame A/S
• Medlem, MatchWork Danmark A/S
• Medlem, North Media Ejendomme A/S
• Medlem, North Media Online A/S
• Medlem, Ofir A/S
• Medlem, Spirebox ApS
• Medlem, Spirebox 2 ApS
• Medlem, Tryksagsomdelingen Fyn A/S
• Medlem, UA/FK Distribution A/S

KOMPETENCER/UDDANNELSE:
2005 Møderet for Højesteret
1998 Advokatbestalling

TILLIDSHVERV
• Medlem af Foreningen Højesteretsskranken

SÆRLIGE KOMPETENCER:
Har følgende særlige kompetencer, som specifikt er væsentligt for bestyrelsesarbejdet i North Media A/S: Indgående kendskab til juridiske forhold internationalt og nationalt, herunder selskabs- og børsret.