Foto-UlrikHolsted-Sandgreen

Advokat og partner i Horten Advokatpartnerselskab

LEDELSESHVERV I NORTH MEDIA A/S
Medlem af bestyrelsen siden den 4. april 2008. Valgperioden udløber i 2025.

Født: 1970

Er af bestyrelsen valgt som formand for IT-Sikkerhedsudvalget og medlem af revisionsudvalget.

Ulrik Holsted-Sandgreen er ikke uafhængig, idet han bl.a. er advokat og partner i Horten Advokatpartnerselskab, som udfører professionel rådgivning for Richard Bunck og North Media-koncernen.

ØVRIGE LEDELSESHVERV
• Horten Advokatpartnerselskab, partner

UDDANNELSE
2005 Møderet for Højesteret
1998 Advokat
1995 Cand.jur., Københavns Universitet

ERFARING
2013-2015 Plesner Advokatpartnerselskab, partner
2005-2013 Bech-Bruun advokatpartnerselskab, partner
1998-2005 Bech-Bruun advokatpartnerselskab, advokat

SÆRLIGE KOMPETENCER

Indgående kendskab til juridiske forhold internationalt og nationalt, herunder selskabs- og børsret.