Corporate Governance

Ledelsen i North Media forholder sig løbende til selskabets politikker og procedurer vedrørende god selskabsledelse.
Anbefalinger for god selskabsledelse, som den danske komite for god selskabsledelse løbende offentliggør, udgør sammen med gældende lovgivning og retningslinjer, fastsat af bestyrelsen, fundamentet for dette arbejde.
Koncernen følger 43 ud af i alt 47 anbefalinger.
Bestyrelsen overvejer til stadighed, hvorledes anbefalingerne kan bidrage til at sikre den maksimale værdiskabelse for selskabets aktionærer. Se den fulde redegørelse her.

Vederlagsrapport

North Media A/S udarbejder hvert år en vederlagsrapport, som kan
tilgås her.

Øvrige gældende dokumenter

Kommisorium for Revisionsudvalg
Download
Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion
Download
Vedtægter
Download
Politik for mangfoldighed
Download
Kommisorium for Juridisk Udvalg
Download
Kommisorium for Infrastrukturudvalg
Download