Corporate Governance

Bestyrelsen og direktionen i North Media forholder sig løbende til selskabets politikker og procedurer vedrørende god selskabsledelse. Anbefalinger for god selskabsledelse, som den danske komite for god selskabsledelse løbende offentliggør, udgør sammen med gældende lovgivning og retningslinjer, fastsat af bestyrelsen, fundamentet for dette arbejde.
Koncernen følger 39 ud af i alt 47 anbefalinger. To anbefalinger følges delvist og seks følges ikke. Bestyrelsen overvejer til stadighed, hvorledes anbefalingerne kan bidrage til at sikre den maksimale værdiskabelse for selskabets aktionærer.

 

Se den fulde redegørelse her.