Helsingør Dagblad er udkommet siden 21. oktober 1867, og det bliver den
nordsjællandske lokalavis ved med.

Ejeren, North Media A/S var indstillet på at lukke Helsingør Dagblad, hvis ikke der
kunne findes en ny ejer til dagbladet. Men redningsaktionen er lykkedes og nu bliver
den lige som Lokalavisen Nordsjælland og otte ugeaviser, der udkommer i København
en del af Jysk Fynske Medier, som i forvejen driver 13 dagblade og 53 ugeaviser i
Jylland og på Fyn.

”Vi er meget glade for, at Helsingør ikke mister sit lokale dagblad og sin ugeavis. Det
betyder meget for byen og det nordsjællandske område. Det er med stor tillid til en
god fremtid for dagbladet, at vi giver det videre til Jysk Fynske Medier, som har stor
ekspertise i at drive lokale medier”, siger bestyrelsesformand i North Media, Mads
Dahl Andersen, der tilføjer at frasalget af den samlede avisforretning markerer en
afslutning på en epoke i North Medias histore og er en illustration af yderligere
fokusering af koncernens strategi.

Han tilføjer, at drift af både dagblade og ugeaviser er udfordret mere end nogensinde,
og at Jysk Fynske Medier er bedste bud på en ejer, der kan sikre, at både dagblad og
ugeaviser bliver ved med at udkomme.

Jesper Rosener, som er administrerende direktør i Jysk Fynske Medier, glæder sig til
at drive Helsingør Dagblad videre.

”Helsingør er en aktiv og driftig by med engagerede indbyggere, og vi ser frem til at
udgive dagbladet og ugeavisen i området. Vores virksomhed eksisterer for at
understøtte demokrati og sammenhængskraft i de lokale områder, og vi føler os
forpligtet til at forsøge at løfte denne opgave i Helsingør. Vi tror og håber, at vi kan
kombinere de traditioner og den hengivenhed over for lokalområdet, som vi
overtager, med de styrker og kompetencer, vi som en stor koncern råder over, så
borgerne i Helsingør får endnu bedre produkter”, siger Jesper Rosener.

 

Jysk Fynske Medier overtager også otte ugeaviser i det storkøbenhavnske område,
nemlig VanløseBladet, FrederiksbergBladet, Nørrebro/NordvestBladet, Østerbro Avis,
ValbyBladet/Kgs.EnghaveBladet, VesterbroBladet, AmagerBladet og CityAvisen.
Dertil kommer månedsmagasinet Erhverv København og bl.a. hjemmesiden
kbhLIV.dk.

Jesper Rosener oplyser, at Jysk Fynske Medier med det samme vil tage kontakt til
annoncører, læsere, abonnenter og interessenter i dagbladets og ugeavisernes
udgivelsesområder for at sikre, at der kan findes opbakning til at fortsætte driften.

”Vi oplever stor lokal støtte og opbakning til vores mange medier i Jylland og på Fyn.
Det er vi er taknemmelige for, og det er også en forudsætning for at kunne drive lokale
medier. Derfor håber vi på at opleve det samme i Helsingør og København”, siger
Jesper Rosener.

Yderligere oplysninger:
Kåre Wigh, Ordførende koncerndirektør & CFO, telefon 25 65 21 45