Skip to main content

En kombination af fremsynede investeringer, et konstant fokus på at optimere og effektivisere forretningen og at have nogle af markedets stærkeste kompetencer er grundlaget for udvikling af de teknologier, der gør FK Distributions produktions- og distributionssystem unikt.

Som formentlig den eneste private distributør af adresseløse tryksager og lokalaviser i verden, kan FK Distribution maskinelt sortere og pakke individuelle sæt af tryksager til hver enkelt husstand. Det unikke system planlægger ruter og transport, så tryksagerne ved pakning kan leveres logistik- og tidsoptimeret både for de fragtmænd, der transporterer tryksagerne til omdelerne, og for den enkelte omdeler. Hvis der er behov for at ændre rækkefølgen af adresser på en rute, kan omdeleren registrere det digitalt, og det indarbejdes automatisk i pakningen.

Der er også et internationalt sigte i strategien hos FK Distribution om at drage fordel af det teknologiske forspring, som bl.a. maskinel pakning og digital håndtering af Nej Tak-ordninger, og som virksomheden har opbygget over en årrække.

”Det internationale aspekt i vores strategi var med til at motivere koncernbeslutningen om at købe SDR Svensk Direktreklam i december sidste år. Tanken er, at FK’s teknologi og knowhow kan være med til at berige SDR Svensk Direktreklam, og at vi kommer til at effektivisere og
produktudvikle i fællesskab på udvalgte områder,” siger adm. direktør Andreas Hald, FK Distribution.

Der er klare forskelle i forretnings- og distributionsmodel hos FK Distribution og SDR, men også en række fælles karakteristika, og deri ligger et potentiale for gensidig udvikling af produkter og infrastruktur i et nordeuropæisk perspektiv.

Årsrapport 2023 – resultater som forventet

De finansielle resultater i FK Distribution blev som forventet ved årets start. Omsætningen faldt 6% til 785 mio. kr. efter konsolidering i dagligvarebranchen, fortsat højere papirpriser og reduceret volumen på ugeaviser grundet lavere annoncesalg. Det samlede volumenfald aftog dog i andet
halvår 2023. Det strukturelle fald i kerneforretningens volumen søges opvejet af vækst i andre aktiviteter som selekteret post. Det primære driftsresultat (EBIT) var 154 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 19,6%.

For at realisere sine forretningsmæssige mål arbejder FK med fire overordnede spor:

  • Drift – optimere egen infrastruktur, organisering og distributionsnet med høj kvalitet og lave omkostninger.
  • Kommercielt – fastholde og udvikle positionen som kundernes og forbrugernes vigtigste kanal til tilbud og information
  • Internationalt – gå i nærmarkederne med omkostningseffektive teknologi- og logistikløsninger og udnytte viden om NejTak og NejTak+-ordningerne til at implementere disse løsninger i andre markeder
  • Backoffice/tværgående – optimere processer og procedurer på baggrund af data.

FK Distribution forventer, at markedsudviklingen fra 2. halvår 2023 vil fortsætte i 2024, dog med let stigende købekraft hos forbrugerne pga. faldende inflation og voksende realløn. De finansielle forventninger til 2024 er en omsætning på 770-795 mio. kr. og primært driftsresultat (EBIT) på 120-138 mio. kr.