Investor Relations i North Media

Med udgangspunkt i børsretslige regler for selskaber noteret på NASDAQ Copenhagen ønsker North Media at praktisere åbenhed om sine aktiviteter og dispositioner. Der er etableret forretningsgange, som tilsikrer, at alle væsentlige oplysninger straks offentliggøres fyldestgørende i selskabsmeddelelser, som er tilgængelige på både dansk og engelsk på selskabets hjemmeside www.northmedia.dk. Koncernen udsender årsrapport og halvårsregnskab samt kvartalsorienteringer.

Med IR-politikken er det målet, at der er et højt kendskab til North Media og stor interesse for handel med koncernens aktie, at sikre ligebehandling af alle aktører på markedet samt ikke mindst at sikre, at værdiskabelsen i koncernen kan ses i den aktuelle kursfastsættelse.

North Media bestræber sig på at føre en aktiv IR-politik med en åben og ensartet dialog med aktionærer, investorer og analytikere, så aktiemarkedet kan få den bedst mulige og mest retvisende information om koncernen og dermed give en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Der holdes løbende møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere og andre interesserede. IR-ansvarlig er Kåre Wigh, CFO.

Læs IR-politikken her.