Skip to main content

North Medias intensiverer i disse år koncernens arbejde med bæredygtighed og ESG-rapportering og hilser det nye EU-direktiv med skærpede rapporteringskrav til bæredygtighed, CSRD, velkommen. Det er vigtigt, at virksomheder kommunikerer om bæredygtighed på et sammenligneligt grundlag.

ESG-indsatsen omfatter også skatteforhold, og North Media har, som blot det andet selskab i Danmark, opnået akkreditering hos den internationale NGO Fair Tax Foundation, som akkrediterer virksomheder, der betaler skat i de lande, hvor de har aktivitet, og som efterlever en åben og transparent skattepolitik.

”Ordentlighed er et bærende ord – også i North Medias skattepolitik. Det betyder, at vi til enhver tid betaler skat i henhold til gældende skattelove. Vi foretager ikke aktiv skatteplanlægning, og tager afstand fra enhver form for skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning, og nu har vi øget transparens og rapportering på området,” siger koncernøkonomidirektør Kåre Wigh.

Cirka 1 mia. kr. i skatter og afgifter over 3 år

Som led i en udvidet ESG-rapportering i seneste årsrapport for 2023, hvor strukturen allerede er tilpasset de kommende CSRD-krav, opgør North Media koncernens skattebetalinger i en land–for–land–opgørelse.

Den viser, at North Media i 2023 har bidraget med 336,3 mio. kr. i primært i Danmark, men også Sverige, heraf 142 mio. kr. i moms mv., mens koncernens 399 medarbejdere og ca. 10.000 omdelere, hovedsalig unge, betalte ca. 116 mio. kr. i personskat af deres løn hos North Media.

Koncernen har samlet betalt knap 1 mia. kr. i direkte og indirekte skatter og afgifter de seneste 3 år. Resultatet akkumuleret i samme periode har udvist et overskud på 540 mio. kr.

Årets højdespringer i Tax Governance Rating

Skattepolitikken og koncernens indsatser på skatteområdet gjorde også North Media til årets højdespringer i Økonomisk Ugebrevs Tax Governance Rating for mid cap-selskaberne, hvor North Media nu ligger tredjebedst.

”Vi har sat barren højt indenfor transparens og rapportering om skat, og vores klare ambition er at fortsætte udviklingen og blive vurderet endnu højere til næste år,” siger Kåre Wigh.

Den 9. til 16. juni er såkaldt Fair Tax Week, hvor der internationalt sættes spotlys på virksomhederog organisationers skattebetalinger. Det gælder i nyhedsmedier og på sociale medier, ligesom ansvarlig skat er i fokus på en række debatarrangementer, herunder også på Folkemødet på Bornholm. Se mere på: https://fairtaxmark.net/supporters/fair-tax-week/

North Media LinkedIn

Det er Fair Tax Week i denne uge, hvor der internationalt sættes spotlys på virksomheder og organisationers skattebetalinger. Det bærende princip for North Medias skattepolitik er ordentlighed, og North Media har, som blot det andet selskab i Danmark, opnået akkreditering hos den internationale NGO Fair Tax Foundation. De akkrediterer virksomheder, der betaler skat i de lande, hvor de har aktivitet, og som efterlever en åben og transparent skattepolitik.