Slut med nøglebøvl i Horsens Kommunes hjemmepleje

Udgivet onsdag den 25. april, 2018

Slut med store besværlige nøglebundter, slut med kørsel frem og tilbage efter nøgler, som tager tiden fra kerneopgaverne, og slut med usikkerhed og udskiftning af låse, hvis nøgler mistes. Når hjemmehjælpere i Horsens Kommune efter sommerferien skal ind ad døren hos plejekrævende borgere, så kan de fremover benytte mobiltelefonen. Kun personer, som  komme ind ad døren, kan komme ind ad døren. Samtidig kan borgerne fortsat bruge deres fysiske nøgle.

Hvorfor BEKEY?
I en fjerdedel af landets kommuner har BEKEY allerede fjernet nøglebøvl i hjemmeplejen, og vi er stolte af, at Horsens Kommune også har valgt BEKEY.

Horsens Kommune fremhæver følgende parametre i valget af BEKEY som leverandør:
Brugervenligt administrationssystem med gode adviseringer og informative rapporter

Automatisk fremsøgning af adresser

Samlet digitalt arbejdsflow til oprettelse af borgere og montering af enheder

Nemt at blokere brugere og enheder

Hvem er det, der banker?
Formålet med at skifte til et digitalt nøglesystem handler ikke kun om at undgå spildtid og få mere tid til borgerne. Det handler også om borgernes tryghed. Det kan føles usikkert for borgeren at udlevere sin nøgle. For enhver med den fysiske nøgle kan åbne døren, uanset hvem de er.

Med BEKEY administreres nøglen digitalt, og en nøgle er derfor knyttet til en bestemt person, der har betroet adgang, og kan kun benyttes ved at tilkendegive, hvem man er. Nøglen kan tidsbegrænses til kun at gælde i bestemte tidsrum, hverdage/weekender, eller en periode. Derudover kan man via systemet se, hvornår den digitale nøgle har været anvendt og af hvem. Dette reducerer risikoen for tyverier og usikkerhed, når borgere åbner deres hjem for kommunen.

Fakta om Horsens Kommune
Horsens Kommune er Danmarks 8. største by med ca. 57.500 indbyggere. Omkring 1.200 borgere har brug for hjemmepleje. Det klarer de ca. 550 hjemmehjælpere, som vil bruge BEKEYs løsning til at komme ind hos borgerne. Vi glæder os til at hjælpe Horsens Kommune godt i gang, hvorefter kommunen selv overtager den løbende opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af enhederne gennem vores unikke MontørApp, der fuldender den digitale arbejdsgang og optimeringsproces – helt ud til montøren.