Skip to main content

BoligPortal er kommet stærkt igennem halvåret efter endnu et solidt kvartal med omsætningsrekord og fremgang i indtjeningen. Netop med fremskridtene in mente, vil adm. direktør Anders Hyldborg allerhelst tale om, hvordan man hos BoligPortal forankrer indsatsen og stræber efter at skabe nye resultater.

”I morgen er der atter en dag, som man siger, og det er vigtigt at nære sulten hos hver enkelt medarbejder og inspirere til at skabe kontinuerlige resultater. Medarbejderne skal kunne se en klar forbindelse mellem det de gør i hverdagen og de solide resultater vi leverer – det skaber en kultur med lyst til fremdrift,” siger Anders Hyldborg.

De store skridt fremad sker i kerneforretningen, hvor øgede indtægter fra et højt antal annoncer for lejeboliger i Danmark giver vækst, mens Partnersalg leverer en mindre fremgang. I det hele taget vokser de nye aktiviteter omkring kerneforretningen mindre end forventet, men BoligPortal lykkedes med at realisere væksten med lavere kapacitetsomkostninger og kunne tilbageføre hensættelser til earn out relateret til købet af Boligmanager, hvilket skubber indtjeningen i vejret.

Restkøb af Boligmanager skal accelerere udviklingen
Som et vigtigt led i indsatsen for at blive en bredt favnende lejeboligplatform købte BoligPortal i januar sidste år 51% af Boligmanager med option på resten i 2027. Denne option blev udnyttet allerede i Q2 i år for at sætte endnu mere fart på udviklingen af produkter og services.

”Vi oplever en stærk synergi og vil accelerere den udvikling, vi allerede er i gang med. Vejen til succes er at bruge de ressourcer, der er i BoligPortal, og inkorporere måden vi arbejder på fuldt ud med Boligmanager. Det bliver rigtig spændende, fordi det på en måde er kernen i vores forretning og leverer foder i form af data og boliger,” fortæller Anders Hyldborg.

BoligPortal har også fokus på opbygningen af deres svenske forretning, hvor der nu er etableret kontor og en kommerciel organisation, som skal sikre en forsat vækst i antal boliger på BostadsPortal.se.

”Vi har mange ting, vi kan gøre endnu bedre, for BoligPortal er meget mere end en platform for lejeboliger. Derfor omfavner vi som ledelse kontinuerlig læring og mod i organisationen for at holde os konkurrencedygtige og relevante,” siger Anders Hyldborg.