Skip to main content

Med over 675.000 månedlige besøgende på hjemmesiden, næsten 124.000 annoncerede lejeboliger og mere end 41.000 underskrevne lejekontrakter og flytterapporter cementerede BoligPortal positionen, som dem der forbinder flest mennesker med en lejebolig.

Boligportal.dk er den største formidler af lejeboliger herhjemme. Det være sig lejligheder, værelser, huse, rækkehuse og studieboliger fra professionelle og private udlejere og

dermed det vigtigste samlingspunkt for udlejere og lejeboligsøgende i Danmark.

Selskabet kunne i 2022 levere den hidtil højeste omsætning kvartal for kvartal. På hele året omsatte selskabet for 94 mio. kr., hvilket var 11% højere end året før. Samtidig leverede BoligPortal et primært driftsresultat (EBIT) på 24,2 mio. kr., hvilket svarede til en overskudsgrad på 26%.

”Vi styrkede vores position i markedet i 2022 over for både udlejere og lejere, som den aktør, der er med til at flytte flest mennesker i Danmark. Det er vi stolte af, og vi er meget bevidst om, hvordan vi kan skabe ekstraværdi gennem partnerskaber og data insights,” siger adm. direktør Anders Hyldborg, BoligPortal.

Selskabet har rundt om markedspladsen opbygget aktiviteter til opsamling og salg af markedsdata, administrationsservices til udlejere samt en række servicetilbud til lejere, og

væksten er da også drevet af nye produkter og services og stigende udlejeromsætning fra annoncering af lejeboliger.

Særligt i 2. halvår var omsætningen positivt påvirket af et rekordhøjt udbud af annoncerede lejeboliger, drevet af automatiserede salgsflows. Både antallet af underskrevne lejekontrakter og flytterapporter satte ny rekord i 2022. Samtidig blev lejerne påvirket af stigende inflation og højere leveomkostninger og holdt igen med skift af bolig. Antallet af boliger på lejeplatformen steg dog steget med 13% til lige knap 124.000 ultimo 2022.

”Det har jo på mange måder været et vanvittigt år, men vi har skabt værdifulde produkter og gode relationer til lejere og udlejere igennem mange år, hvilket giver os en høj troværdighed. Derfor oplever vi en stigende tendens på de fleste parametre trods bølgeskvulp på boligmarkedet,” siger Anders Hyldborg.

Vejen frem går via dyb faglighed og ny teknologi
BoligPortal har styrket organisationen på flere måder de seneste par år og har ansat medarbejdere med den nyeste viden indenfor fx machine learning, kunstig intelligens og brug af chatbox. Selskabet har en udviklingsafdeling i Danmark, hvor der sidder et helt team, der udelukkende arbejder med data.

”Vi har fokus på faglighed, innovation og kreativitet. Hvad angår udviklere og anvendelse af fremtidens teknologier, er vi i dag et godt sted med nogle af de allerdygtigste folk inden for deres felt. Hertil kommer at vi har ansat flere ejendomsadministratorer og generelt styrket viden og faglighed. Sagt lidt lavpraktisk forstår vi markedet ret godt, forstår arbejdsgangene hos kunderne til fulde og bringer innovative løsninger til bordet, og det rummer nøglen til at blive ved med at vækste,” siger Anders Hyldborg.