Skip to main content

Ofir er Danmarks førende jobportal inden for pædagogjobs og har adgang til både pædagogerne og deres arbejdspladser. I den forbindelse har Ofir besluttet at lave en årlig analyse, der sætter fokus på pædagogers jobsøgning.

Formålet med analysen er at afdække, hvad private aktører og kommuner kan gøre for at tiltrække og fastholde pædagoger – særligt i en tid med historisk lav arbejdsløshed i branchen.

Analysen er baseret på svar fra i alt 1447 pædagoger. I analysen findes nogle bekymrende fund, som Ofir opfordrer arbejdsgiverne til at tage meget seriøst, hvis vi i Danmark fremadrettet skal kunne tilbyde den samme eller bedre service i de danske institutioner.

Det står meget tydeligt, at pædagogerne oplever udfordringer med arbejdsvilkårene i en så høj grad, at størstedelen overvejer at forlade faget helt.

Ofir konkluderer ud fra analysen, at de forskellige arbejdspladser står overfor en stor opgave for at kunne forbedre arbejdsvilkårene med det nuværende antal ressourcer. Samtidig ligger der også et stort ansvar hos politikerne for at sikre, at alle arbejdspladser har det nødvendige antal ressourcer.

De 1447 analysebesvarelser er indsamlet blandt et relevant og repræsentativt udsnit af pædagoger i Danmark – både blandt pædagoger i job og jobsøgende. Til indsamlingen af besvarelser er spørgeskemaet blandt andet delt i en Facebookgruppe med mere end 50.000 pædagog-medlemmer.

Læs hele analysen her.