Jannik Bray Christensen

”Bekeys unikke digitale nøgleløsning bruges i dag af danske og norske kommuner samt af distributions- og dagligvarevirksomheder og ejendomsadministratorer i Danmark. Potentialet for vores løsning er betydeligt, og vi har en fokuseret strategi, der skal realisere det. ”

Jannik Bray Christensen, adm. direktør Bekey A/S

Om Bekey
Bekey er Danmarks førende leverandør af sikre, digitale adgangsløsninger til professionelle og private brugere. Vi leverer en sikker, digital platform, hvor der tildeles automatisk krypterede, digitale nøgler til beboere og udvalgte servicefolk med autoriserede ærinder i aflåste etageejendomme eller private hjem.
Med digitalisering af nøglerne undgår brugerne besværet ved at administrere og bære rundt på fysiske nøgler samt forgæves kørsel til aflåste ejendomme. Samtidig øges sikkerheden, fordi digitale nøgler ikke kan kopieres eller blive væk, og al aktivitet på Bekey’s løsninger logføres, så der altid er overblik over, hvem der har låst sig ind – og ud – og hvornår. Brugeradgang kan tildeles/fratages med øjeblikkelig virkning.
Bekey’s software og adgangsenheder består af:
• Netkey: Cloudbaseret nøgleadministrationssystem.
• SmartLock: Dørenhed, som monteres på manuelle dørvridere.
• SmartRelay: Printplade, som integreres i dørtelefoner ved opgange.
• SmartKeyBox: Nøgleboks, hvor den fysiske nøgle opbevares.
Alle enheder åbnes ved hjælp af Bluetooth® Smart og en app på den godkendte brugers mobiltelefon.
I aflåste opgange monterer Bekey en chip i dørtelefonen (SmartRelay), og i private hjem monterer vi en enhed (SmartLock) ved døren. Også nøgleboksen SmartKeyBox åbnes ved hjælp af mobiltelefonen.
I 2021 faciliterede Bekey’s løsninger over 114 mio. døråbninger. Vi hjælper for eksempel hjemmeplejen i danske og norske kommuner med at få adgang til plejekrævende borgere i eget hjem, og næsten hver tredje danske kommune anvender løsningen. Desuden bruges løsningen af bude, ejendomsadministratorer, distributører af dagligvarer og måltidskasser samt andre leverandører på det hastigt voksende marked for hjemmeleveringer.
I Storkøbenhavn er installeringen af SmartRelays i aflåste opgange langt fremme. Vi fortsætter opbygningen i Storkøbenhavn og vil også ekspandere i opgangsmarkedet i andre store danske byer.

 

Bekey

 

Overblik Bekey
Ledelse: Jannik Bray Christensen, adm. direktør
Medarbejdere: Ca. 30 medarbejdere
Lokation: Søborg

bekey

Bekey Hovedtal

Kontakt

Bekey A/S

Gladsaxe Møllevej 28

2860 Søborg

CVR nr. 27 50 79 80

+45 43 43 99 00
www.bekey.dk