Skip to main content

Medarbejdertøtteordning

Information og ansøgning
North Medias bestyrelse har valgt at etablere en medarbejderstøtteordning med det erklærede formål at understøtte nuværende og tidligere medarbejdere i North Media koncernen med et særligt behov for økonomisk hjælp.

Målgruppe og kriterier for ansøgning
Målgruppen for støtteberettigede er nuværende og tidligere medarbejdere i North Media A/S samt i selskabets datterselskaber med mindst 10 års anciennitet i koncernen, som efterlever et af nedenstående kriterier:

  • Medarbejderen selv eller medarbejderens nære pårørende* er ramt af alvorlige økonomiske vanskeligheder, der ikke kan overvindes af vedkommende selv eller af dennes husstand inden for de nærmeste år, og som ved modtagelsen af en økonomisk støtte helt eller delvist vil kunne genoprette en almindelig rimelig velfærd, afværge alvorligt velfærdstab eller opnå en varig forbedring af sin og sin families livsvilkår.
  • Medarbejderen selv eller medarbejderens nære pårørende* behøver økonomisk støtte til diagnosticering, lægefaglig eller terapeutisk behandling – herunder afvænning for alkohol- eller andet misbrug – genoptræning, rekreationsophold eller (gen)anskaffelse af medicin, hjælpemidler, invalidebil o. lignende samt ombygning af hjem m.v. som følge af handicap.
  • Ved modtagelse af økonomisk støtte får medarbejderen selv eller medarbejderens nære pårørende* mulighed for at gennemføre en uddannelse i Danmark eller i udlandet, som vedkommendes egne eller familiens økonomiske forhold ellers vil gøre det umuligt eller urimeligt svært for vedkommende at gennemføre.

*Ved nære pårørende forstås egne børn, ægtefælle, samlever, hvor samlivsforholdet har en fast karakter og har bestået i minimum 10 år samt bonusbørn hvor medarbejderens ægteskab/samlivsforhold med barnets forælder har en fast karakter og har bestået i minimum 10 år samt tilsvarende efterladte nære pårørende til afdøde medarbejdere.

Ansøgning, vurdering og evt. tildeling af midler
Alle nuværende og tidligere medarbejdere, som efterlever ovenstående kriterier, kan sende en ansøgning. Ansøgningen kan enten sendes elektronisk via dette link eller afleveres i papirformat til en af komitéens medlemmer.

Ved indsendelse/aflevering af ansøgningen gives samtidig tilladelse til, at komitéen må læse og behandle dine personoplysninger. Komitéen er underlagt tavshedspligt i forhold til de modtagne ansøgninger.

Ansøgningerne modtages løbende, hvorimod vurdering om evt. udbetaling som udgangspunkt foretages fire gange årligt.

Selve beløbsrammen afhænger både af en individuel sagsbehandling af den konkrete situation og af medarbejderens anciennitet i koncernen.

  • Ansøgere med mindst 10 år anciennitet kan maksimalt få tildelt 150.000 kr. pr. kalenderår.
  • Ansøgere med mindst 15 år anciennitet kan maksimalt få tildelt 200.000 kr. pr. kalenderår.
  • Ansøgere med mindst 20 år anciennitet kan maksimalt få tildelt 250.000 kr. pr. kalenderår.
  • Ansøgere med mindst 25 år anciennitet kan maksimalt få tildelt 300.000 kr. pr. kalenderår.

Bemærk, at uddelinger til nuværende medarbejdere af North Media vil blive indberettet til SKAT som A-indkomst og nettobeløbet udbetalt. For alle øvrige ansøgere indberettes uddelinger som B-indkomst.

Når din ansøgning er blevet behandlet, vil du blive kontaktet direkte.

Hvordan søger jeg?
Hvis du ønsker at søge ordningen om støtte eller ønsker at opfordre eller hjælpe en tidligere kollega med at søge, skal du benytte ansøgningsskemaet. Klik her.

Udfyld skemaet med alle de udbedte oplysninger. Du kan derefter vælge at uploade det til det elektroniske system eller aflevere det til et medlem af komitéen, der sørger for upload.

Komitéen forbeholder sig retten til at kontakte dig for yderligere informationer eller dokumentation.

Komitéen
Komitéen sammensættes én gang om året af bestyrelsen i North Media A/S – dette sker umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Komitéens medlemmer omfatter:
Ole Borch – formand
Pia Stjernlund, medlem (North Media)
Rikke Gadegaard, medlem (FK)
Martin Østergaard, medlem (Ofir)
Malou Lassen, medlem (BoligPortal)