Corporate Governance

Ledelsen i North Media forholder sig løbende til selskabets politikker og procedurer vedrørende god selskabsledelse.
Anbefalinger for god selskabsledelse, som den danske komité for god selskabsledelse løbende offentliggør, udgør sammen med gældende lovgivning og retningslinjer, fastsat af bestyrelsen, fundamentet for dette arbejde.
Koncernen følger 37 ud af 40 anbefalinger.
Bestyrelsen overvejer til stadighed, hvorledes anbefalingerne kan bidrage til at sikre den maksimale værdiskabelse for selskabets aktionærer. Se den fulde redegørelse her.

Vederlagsrapport

North Media A/S udarbejder hvert år en vederlagsrapport, som kan
tilgås her.

Øvrige gældende dokumenter

Alle øvrige gældende dokumenter kan tilgås her.