North Medias Historie

North Media blev etableret i 1965 i en københavnsk kælder med visionen om at skabe adgang og formidle information mellem detailhandel og forbrugere. I dag, snart 60 år efter, er det stadig omdrejningspunktet for North Medias aktiviteter og strategier: at levere kunder til vores kunder – uanset om deres produkt, service eller butik er fysisk eller digital. Det gør vi så godt og effektivt, at vi er blandt de mest toneangivende i Danmark inden for alle vores aktiviteter.

 • FK Distribution køber softwarevirksomheden Avious aktivtieter.

2024

 • North Media køber Svensk Direktreklam (SDR).
 • BostadsPortal etablerer kontor i Stockholm.
 • BoligPortal køber de resterende 49% af anparterne i Boligmanager, for at øge hastigheden i produktudviklingen.

2023

 • BoligPortal A/S overtager 51% af Boligmanager ApS. Boligmanager er stiftet 1 ½ år tidligere af Jonas Mørup Christensen og Michael Melgaard Mærkedahl, ud fra visionen om at gøre ejendomsadministration digital, effektiv og brugervenlig. Med tilføjelsen af Boligmanager kan BoligPortal opfylde alle væsentlige behov hos udlejere og ejendomsadministratorer.

2022

 • North Media bliver fra den 1. januar 2022 en del af Nasdaq Copenhagens Mid Cap segment, der rummer børsens mellemstore selskaber med en markedsværdi på ca. 1,1 – 7,5 mia. kr.

2021

 • FK Distribution og Deutsche Post indgår samarbejde om pakning af tryksager, hvor Deutsche Post udskifter plastikemballage med mere bæredygtig indpakning, pakket hos FK Distribution.

2020

 • North Media sælger pr. 1. maj Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og Hovedstadens
  Mediehus til Jysk Fynske Medier.

2020

 • North Media Online realiserede for første gang overskud.
 • Boligportal.dk formidler 100.000 lejeboliger årligt.
 • Lead Supply kåres som årets Børsen gazelle i Midtjylland.
 • Bekey samarbejder nu med 67 kommuner i Danmark og i Norge.

2019

 • På generalforsamlingen i april 2018 vælges Mads Dahl Andersen til bestyrelsen og indtræder som formand. Richard Bunck, stifter af North Media, overgår fra formand til næstformand for bestyrelsen.
 • North Media Online køber den resterende del af BoligPortal.dk ApS, som nu blev et 100% ejet datterselskab.

2018

 • North Media Aviser overtog den 1. januar 2017 fem lokalaviser i hovedstaden og tilkøbte ultimo 2017 endnu én.
 • PostNord udmelder, at de pr. 1. januar 2018 omlægger deres produktionsmodel, hvilket medfører stor tilgang af kunder til FK Distribution.
 • North Media Onlines enhed, Job, lancerer branding-modulet Brandero. Enheden Lejebolig lancerer Den digitale lejekontrakt.
 • North Media Online sælger håndværker.dk A/S til Imentor A/S.

2017

 • 25 % af danske husstande har valgt at tilmelde sig NejTak+ (658.000).
 • En række udgaver af Søndagsavisen samt ejerandelen i Vestsjællandske Distriktsblande sælges.
 • North Media Aviser skærper strategisk fokus på København og køber fem lokalaviser i København.
 • North Media Online investerer i Lix Technologies ApS og Lead Supply ApS.
 • 50 % af opgangsdørene i København bruger Bekey og 25 % af de danske kommuner bruger Bekey.

2016

 • North Media A/S fejrer 50 års jubilæum den 2. april.
 • North Media indfører ny segmentstruktur: FK Distribution A/S, North Media Aviser A/S, North Media Online A/S og Bekey A/S.
 • NejTak+ runder 550.000 tilmeldte husstande. 2,3 mio. postkasser besøges ugentligt.
 • Byggestart.dk ændrer navn til håndværker.dk.

2015

 • NejTak+ runder 300.000 tilmeldte husstande.
 • Bekey systemet benyttes nu også i Sverige og Norge.
 • minetilbud.dk opnår digitalt gennembrud med mere end 900.000 downloads af app’en.

2014

 • North Media køber otte lokalaviser i København og på Frederiksberg.
 • FK lancerer NejTak+, der gør det muligt for hver enkelt husstand at vælge, hvilke reklametryksager de ønsker.
 • BoligPortal lancerer ”sælg selv”-konceptet.

2013

 • North Media køber Byggestart og Henttilbud med henblik på at formidle private byggeopgaver online.
 • MinReklame.dk integreres i FK Distribution A/S.
 • Ofir udvikler jobuniverset, som er markedets største netværk af medier til eksponering af ledige stillinger.

2012

 • FK leverer det bedste resultat i virksomhedens historie.
 • North Media sælger de resterende 33,3 % af aktierne i Gratistidningar i Sverige AB.
 • Søndagsavisen.dk og minreklame.dk sammenlægges for i større udstrækning at kunne udnytte de mere end 500.000 unikke brugere, som anvender hjemmesiderne og services.

2011

 • På selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2010 blev det vedtaget at ændre selskabets nuværende juridiske struktur, således at koncernen ændrer navn fra Søndagsavisen a-s til North Media A/S.
 • I den nye struktur bliver koncernens moderselskab holdingselskab for koncernens driftsselskaber, bortset fra nogle administrative koncernfunktioner. De egentlige aktiviteter udskilles i separate datterselskaber.
 • FK’s effektiviseringsprojekter medfører betydelige omkostningsbesparelser.
 • Bostadsportal.se lanceres som søsterportal til Boligportal.dk
 • Bekey videreudvikler og produktmodner et nøglesystem, der skal lette omdelernes adgang til låste opgange.

2010

 • Søndagsavisen lukker fire udgaver i Jylland som en direkte konsekvens af et massivt fald på annoncemarkederne. Søndagsavisens oplag reduceres dermed fra cirka 2,1 mio. eksemplarer til cirka 1,4 mio. eksemplarer.

2009

 • Søndagsavisen.dk lanceres i oktober.
 • Norsk Avisdrift AS sælges pr. 23. oktober og Gratistidningar i Sverige AB sælges pr. 30. november.
 • Forbruger-Kontakt indgår en 2-årig distributionsaftale med både Dansk Supermarked og Coop.
 • BoligPortal.dk ejes nu 100% af Søndagsavisen A/S.

2008

 • Søndagsavisen og OFiR lancerer jobstrategi under betegnelsen ”Sammen gør vi jobbet”. Målet er at skabe Danmarks største markedsplads for annoncering af ledige stillinger.
 • Markedet for landsdækkende detailhandelsannoncering udvikler sig ikke som forventet, og som konsekvens heraf reduceres Søndagsavisens oplag. Avisen udkommer nu i et oplag på 2,2 mio. eksemplarer fordelt på 15 regionale udgaver.
 • For at styrke udviklingen af synergierne mellem avis og internet, udvides direktionen med en direktør for dette, der samlet betegnes som koncernens Media-Online aktiviteter.

2007

 • Søndagsavisen A/S øger ejerandelen i Helsingør Dagblad til 57 %.
 • Søndagsavisen A/S går ind på markedet for bolighandel med åbning af Plushandel www.plushandel.dk, som er 50 % ejet af Søndagsavisen A/S.
 • Søndagsavisens oplag forøges med 400.000 eksemplarer til 2,5 mio. pr. uge.

2006

 • Søndagsavisen bliver relanceret, og oplaget forøges med 600.000 eksemplarer til mere end 2,1 mio. pr. uge.
 • Søndagsavisen A/S når rekordomsætning og -resultat.
 • Den 1. juli 2005 køber Ofir 50% af aktiekapitalen i MDA Holding ApS, som drev BoligPortal.dk På det tidspunkt var portalen en af markedslederne inden for formidling af lejeboliger i Danmark.

2005

 • OFiR overtager de resterende aktier i MatchWork Worldwide A/S (MatchWork), således at MatchWork er et 100 % ejet datterselskab i koncernen. De ansatte i MatchWork flyttes til OFiRs lokaler i Gladsaxe.
 • S-Post udvider distributionen i Nyköping/Oxelösund.

2004

 • Søndagsavisen A/S etablerer fælles distributionsselskab med Den sydvestjydske Venstrepresse A/S.
 • Søndagsavisen A/S sælger NorPost AS, og koncernens aktiviteter i Norge omfatter nu udelukkende avis- og distributionsvirksomhed i Trondheim.
 • OFiR køber aktiemajoriteten i MatchWork World Wide A/S.
 • Gratistidningar i Stockholm AB køber lokalavisen Smé-Journalen og udvider sit dækningsområde for lokalaviser og distribution til også at omfatte området Södra Mälaren syd for Stockholm.
 • Gratistidningar i Stockholm AB ændrer navn til Gratistidningar i Sverige AB.

2003

 • Søndagsavisen A/S og Berlingske Lokalaviser A/S etablerer et Joint Venture, Dansk Distributions Center A/S, der skal forestå distributionen i København.
 • Alfo Distribution A/S, der ejes 100 % af Søndagsavisen A/S, overtager Reklameservice Randers A/S.
 • Søndagsavisen A/S indgår aftale om etablering af fælles distributionsselskab med H.A. Grafisk Reklame A/S.
 • Søndagsavisen A/S indgår aftale om etablering af fælles distributionsselskab med A/S Svendborg Avis.
 • Søndagsavisen A/S overtager aktiviteterne fra DTD København A/S.
 • Norsk Avisdrift AS indstiller avisudgivelserne i Oslo.
 • NorPost AS øger ejerandelen i NorPost Trondheim AS til 100 %.
 • Koncernens avisudgivelser i Stockholm udvides til at dække hele Stor-Stockholm med et samlet oplag på over 930.000 eksemplarer.
 • Avisselskaberne i Stockholm fusioneres til ét selskab, Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB.

2002

 • Söndagsavisen udgives i fire regioner i Skåne, i et samlet oplag på 264.000 eksemplarer.
 • Søndagsavisen a-s øger ejerandelen i NorPost AS til 100 %.
 • Søndagsavisen a-s øger ejerandelen i Norsk Avisdrift AS til 100 %.
 • Avisudgivelsen Söndagsavisen i Skåne og Stockholm indstilles.

2001

 • Søndagsavisen a-s’ internetaktiviteter udskilles i et selvstændigt datterselskab: OFiR.com A/S.
 • OFiR etablerer salgskontorer og går på internettet i Sverige, Tyskland og Frankrig.

2000

 • Køb af 52,19 % af aktierne i Norsk Avisdrift AS.
 • Søndagsavisen a-s øger ejerandelen i NorPost AS til 54,95 %.
 • Søndagsavisen a-s overtager hele aktiekapitalen i Søndagsavisen International AB.

1999

 • Køb af 100 % af aktiekapitalen i KompassNål AB (S-Post AB) i Sydsverige.
 • Køb af 35 % af aktierne i NorPost AS, Norge, som er medejer af NorPost Trondheim AS.

1998

 • Samarbejde med Århus Stiftstidende om gratisaviser og distribution.
 • Avisen i Stockholm udkommer i et samlet oplag på 790.000 eksemplarer.

1997

 • Søndagsavisen A/S noteres på Københavns Fondsbørs.
 • Introduktion på internettet.
 • Udgivelse i Esbjerg i samarbejde med Esbjerg Ugeavis A/S.
 • Søndagsavisen International AB etableres i samarbejde med Tidnings AB, Marieberg.

1996

 • Udgivelse af Søndagsavisen i Jylland, samlet oplag nu over 1,3 mio. aviser.

1995

 • Udgivelse af Søndagsavisen på Fyn.

1991

 • Søndagsavisen og Forbruger-Kontakt bliver divisioner i koncernen Søndagsavisen A/S.
 • Der etableres samarbejde med A/S Vestsjællandske Distriktsblade om gratisaviser.

1990

Søndagsavisen dækker hele Storkøbenhavn.

1989

Første udgave af gratisavisen Søndagsavisen udkommer i København.

1977

Forbruger-Kontakt bliver landsdækkende til alle byområder i Danmark.

1971

Richard Bunck stifter Forbruger-Kontakt.

1965