North Medias Historie

North Media blev etableret i 1965 i en københavnsk kælder med visionen om at skabe adgang og formidle information mellem detailhandel og forbrugere. I dag, snart 60 år efter, er det stadig omdrejningspunktet for North Medias aktiviteter og strategier: at levere kunder til vores kunder – uanset om deres produkt, service eller butik er fysisk eller digital. Det gør vi så godt og effektivt, at vi er blandt de mest toneangivende i Danmark inden for alle vores aktiviteter.

 • North Media bliver fra den 1. januar 2022 en del af Nasdaq Copenhagens Mid Cap segment, der rummer børsens mellemstore selskaber med en markedsværdi på ca. 1,1 – 7,5 mia. kr. Dermed bliver North Media også en del af OMX Copenhagen Mid Cap Index.

2021

 • FK Distribution og Deutsche Post indgår samarbejde om pakning af tryksager, hvor Deutsche Post udskifter plastikemballage med mere bæredygtig indpakning, pakket hos FK Distribution.

2020

 • North Media sælger pr. 1. maj Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og Hovedstadens
  Mediehus til Jysk Fynske Medier.

2020

 • North Media sælger pr. 1. maj Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og Hovedstadens
  Mediehus til Jysk Fynske Medier.

2020

 • North Media Online realiserede for første gang overskud.
 • Boligportal.dk formidler 100.000 lejeboliger årligt.
 • Lead Supply kåres som årets Børsen gazelle i Midtjylland.
 • Bekey samarbejder nu med 67 kommuner i Danmark og i Norge.

2019

 • På generalforsamlingen i april 2018 vælges Mads Dahl Andersen til bestyrelsen og indtræder som formand. Richard Bunck, stifter af North Media, overgår fra formand til næstformand for bestyrelsen.
 • North Media Online køber den resterende del af BoligPortal.dk ApS, som nu blev et 100% ejet datterselskab.

2018

 • North Media Aviser overtog den 1. januar 2017 fem lokalaviser i hovedstaden og tilkøbte ultimo 2017 endnu én.
 • PostNord udmelder, at de pr. 1. januar 2018 omlægger deres produktionsmodel, hvilket medfører stor tilgang af kunder til FK Distribution.
 • North Media Onlines enhed, Job, lancerer branding-modulet Brandero. Enheden Lejebolig lancerer Den digitale lejekontrakt.
 • North Media Online sælger håndværker.dk A/S til Imentor A/S.

2017

 • 25 % af danske husstande har valgt at tilmelde sig NejTak+ (658.000).
 • En række udgaver af Søndagsavisen samt ejerandelen i Vestsjællandske Distriktsblande sælges.
 • North Media Aviser skærper strategisk fokus på København og køber fem lokalaviser i København.
 • North Media Online investerer i Lix Technologies ApS og Lead Supply ApS.
 • 50 % af opgangsdørene i København bruger Bekey og 25 % af de danske kommuner bruger Bekey.

2016

 • North Media A/S fejrer 50 års jubilæum den 2. april.
 • North Media indfører ny segmentstruktur: FK Distribution A/S, North Media Aviser A/S, North Media Online A/S og Bekey A/S.
 • NejTak+ runder 550.000 tilmeldte husstande. 2,3 mio. postkasser besøges ugentligt.
 • Byggestart.dk ændrer navn til håndværker.dk.

2015

 • NejTak+ runder 300.000 tilmeldte husstande.
 • Bekey systemet benyttes nu også i Sverige og Norge.
 • minetilbud.dk opnår digitalt gennembrud med mere end 900.000 downloads af app’en.

2014

 • North Media køber otte lokalaviser i København og på Frederiksberg.
 • FK lancerer NejTak+, der gør det muligt for hver enkelt husstand at vælge, hvilke reklametryksager de ønsker.
 • BoligPortal lancerer ”sælg selv”-konceptet.

2013

 • North Media køber Byggestart og Henttilbud med henblik på at formidle private byggeopgaver online.
 • MinReklame.dk integreres i FK Distribution A/S.
 • Ofir udvikler jobuniverset, som er markedets største netværk af medier til eksponering af ledige stillinger.

2012

 • FK leverer det bedste resultat i virksomhedens historie.
 • North Media sælger de resterende 33,3 % af aktierne i Gratistidningar i Sverige AB.
 • Søndagsavisen.dk og minreklame.dk sammenlægges for i større udstrækning at kunne udnytte de mere end 500.000 unikke brugere, som anvender hjemmesiderne og services.

2011

 • På selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2010 blev det vedtaget at ændre selskabets nuværende juridiske struktur, således at koncernen ændrer navn fra Søndagsavisen a-s til North Media A/S.
 • I den nye struktur bliver koncernens moderselskab holdingselskab for koncernens driftsselskaber, bortset fra nogle administrative koncernfunktioner. De egentlige aktiviteter udskilles i separate datterselskaber.
 • FK’s effektiviseringsprojekter medfører betydelige omkostningsbesparelser.
 • Bostadsportal.se lanceres som søsterportal til Boligportal.dk
 • Bekey videreudvikler og produktmodner et nøglesystem, der skal lette omdelernes adgang til låste opgange.

2010

 • Søndagsavisen lukker fire udgaver i Jylland som en direkte konsekvens af et massivt fald på annoncemarkederne. Søndagsavisens oplag reduceres dermed fra cirka 2,1 mio. eksemplarer til cirka 1,4 mio. eksemplarer.

2009

 • Søndagsavisen.dk lanceres i oktober.
 • Norsk Avisdrift AS sælges pr. 23. oktober og Gratistidningar i Sverige AB sælges pr. 30. november.
 • Forbruger-Kontakt indgår en 2-årig distributionsaftale med både Dansk Supermarked og Coop.

2008

 • Søndagsavisen og OFiR lancerer jobstrategi under betegnelsen ”Sammen gør vi jobbet”. Målet er at skabe Danmarks største markedsplads for annoncering af ledige stillinger.
 • Markedet for landsdækkende detailhandelsannoncering udvikler sig ikke som forventet, og som konsekvens heraf reduceres Søndagsavisens oplag. Avisen udkommer nu i et oplag på 2,2 mio. eksemplarer fordelt på 15 regionale udgaver.
 • For at styrke udviklingen af synergierne mellem avis og internet, udvides direktionen med en direktør for dette, der samlet betegnes som koncernens Media-Online aktiviteter.

2007

 • Søndagsavisen A/S øger ejerandelen i Helsingør Dagblad til 57 %.
 • Søndagsavisen A/S går ind på markedet for bolighandel med åbning af Plushandel www.plushandel.dk, som er 50 % ejet af Søndagsavisen A/S.
 • Søndagsavisens oplag forøges med 400.000 eksemplarer til 2,5 mio. pr. uge.

2006

 • Søndagsavisen bliver relanceret, og oplaget forøges med 600.000 eksemplarer til mere end 2,1 mio. pr. uge.
 • Søndagsavisen A/S når rekordomsætning og -resultat.
 • Den 1. juli 2005 køber Ofir 50% af aktiekapitalen i MDA Holding ApS, som drev BoligPortal.dk På det tidspunkt var portalen en af markedslederne inden for formidling af lejeboliger i Danmark.

2005

 • OFiR overtager de resterende aktier i MatchWork Worldwide A/S (MatchWork), således at MatchWork er et 100 % ejet datterselskab i koncernen. De ansatte i MatchWork flyttes til OFiRs lokaler i Gladsaxe.
 • S-Post udvider distributionen i Nyköping/Oxelösund.

2004

 • Søndagsavisen A/S etablerer fælles distributionsselskab med Den sydvestjydske Venstrepresse A/S.
 • Søndagsavisen A/S sælger NorPost AS, og koncernens aktiviteter i Norge omfatter nu udelukkende avis- og distributionsvirksomhed i Trondheim.
 • OFiR køber aktiemajoriteten i MatchWork World Wide A/S.
 • Gratistidningar i Stockholm AB køber lokalavisen Smé-Journalen og udvider sit dækningsområde for lokalaviser og distribution til også at omfatte området Södra Mälaren syd for Stockholm.
 • Gratistidningar i Stockholm AB ændrer navn til Gratistidningar i Sverige AB.

2003

 • Søndagsavisen A/S og Berlingske Lokalaviser A/S etablerer et Joint Venture, Dansk Distributions Center A/S, der skal forestå distributionen i København.
 • Alfo Distribution A/S, der ejes 100 % af Søndagsavisen A/S, overtager Reklameservice Randers A/S.
 • Søndagsavisen A/S indgår aftale om etablering af fælles distributionsselskab med H.A. Grafisk Reklame A/S.
 • Søndagsavisen A/S indgår aftale om etablering af fælles distributionsselskab med A/S Svendborg Avis.
 • Søndagsavisen A/S overtager aktiviteterne fra DTD København A/S.
 • Norsk Avisdrift AS indstiller avisudgivelserne i Oslo.
 • NorPost AS øger ejerandelen i NorPost Trondheim AS til 100 %.
 • Koncernens avisudgivelser i Stockholm udvides til at dække hele Stor-Stockholm med et samlet oplag på over 930.000 eksemplarer.
 • Avisselskaberne i Stockholm fusioneres til ét selskab, Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB.

2002

 • Söndagsavisen udgives i fire regioner i Skåne, i et samlet oplag på 264.000 eksemplarer.
 • Søndagsavisen a-s øger ejerandelen i NorPost AS til 100 %.
 • Søndagsavisen a-s øger ejerandelen i Norsk Avisdrift AS til 100 %.
 • Avisudgivelsen Söndagsavisen i Skåne og Stockholm indstilles.

2001

 • Søndagsavisen a-s’ internetaktiviteter udskilles i et selvstændigt datterselskab: OFiR.com A/S.
 • OFiR etablerer salgskontorer og går på internettet i Sverige, Tyskland og Frankrig.

2000

 • Køb af 52,19 % af aktierne i Norsk Avisdrift AS.
 • Søndagsavisen a-s øger ejerandelen i NorPost AS til 54,95 %.
 • Søndagsavisen a-s overtager hele aktiekapitalen i Søndagsavisen International AB.

1999

 • Køb af 100 % af aktiekapitalen i KompassNål AB (S-Post AB) i Sydsverige.
 • Køb af 35 % af aktierne i NorPost AS, Norge, som er medejer af NorPost Trondheim AS.

1998

 • Samarbejde med Århus Stiftstidende om gratisaviser og distribution.
 • Avisen i Stockholm udkommer i et samlet oplag på 790.000 eksemplarer.

1997

 • Søndagsavisen A/S noteres på Københavns Fondsbørs.
 • Introduktion på internettet.
 • Udgivelse i Esbjerg i samarbejde med Esbjerg Ugeavis A/S.
 • Søndagsavisen International AB etableres i samarbejde med Tidnings AB, Marieberg.

1996

 • Udgivelse af Søndagsavisen i Jylland, samlet oplag nu over 1,3 mio. aviser.

1995

 • Udgivelse af Søndagsavisen på Fyn.

1991

 • Søndagsavisen og Forbruger-Kontakt bliver divisioner i koncernen Søndagsavisen A/S.
 • Der etableres samarbejde med A/S Vestsjællandske Distriktsblade om gratisaviser.

1990

Søndagsavisen dækker hele Storkøbenhavn.

1989

Første udgave af gratisavisen Søndagsavisen udkommer i København.

1977

Forbruger-Kontakt bliver landsdækkende til alle byområder i Danmark.

1971

Richard Bunck stifter Forbruger-Kontakt.

1965