Mød direktionen

Direktionen i North Media består af fire koncerndirektører: En administrerende direktør (CEO), en koncernøkonomidirektør (CFO), en koncern HR-direktør (CHRO) og en koncerndirektør for digital drift og udvikling (CDO).

Koncerndirektionens hovedopgave er at sikre, at koncernens virksomheder drives og udvikles efter ensartede principper med fokus på volumen, kvalitet og lønsomhed.

 • Lasse <br/> Ingemann Brodt
  Lasse
  Ingemann Brodt
  Koncernchef/Group CEO, North Media A/S
 • Kåre <br/> Stausø Wigh
  Kåre
  Stausø Wigh
  Koncernøkonomidirektør, North Media A/S
 • Lisbeth <br/> Britt Larsen
  Lisbeth
  Britt Larsen
  Koncern HR-direktør, North Media A/S
 • Martin <br/> Frandsen Tobberup
  Martin
  Frandsen Tobberup
  Koncerndirektør for digital drift og udvikling, North Media A/S

Mød bestyrelsen

Medlemmer til North Medias bestyrelse vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse og påser, at selskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægter og gældende love. Bestyrelsen er også ansvarlig for at fastlægge North Medias overordnede mål, strategi, politikker mv.

Bestyrelsen i North Media udgøres af fem medlemmer og har konstitueret sig med Ole Elverdam Borch som formand og Richard Bunck, selskabets hovedaktionær, som næstformand.

 • Ole <br/> Elverdam Borch
  Ole
  Elverdam Borch
  Formand
 • Richard <br/> Bunck
  Richard
  Bunck
  Næstformand
 • Ulrik <br/> Holsted-Sandgreen
  Ulrik
  Holsted-Sandgreen
  Bestyrelsesmedlem
 • Ulrik <br/> Falkner Thagesen
  Ulrik
  Falkner Thagesen
  Adm. direktør, e-Boks A/S
 • Ann-Sofie <br/> Østberg Bjergby
  Ann-Sofie
  Østberg Bjergby
  Bestyrelsesmedlem

Revisionsudvalg

North Medias bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg til at føre tilsyn med blandt andet regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalgets primære opgaver er, på vegne af bestyrelsen, at overvåge og føre tilsyn med de finansielle oplysninger i ekstern regnskabsrapportering eller anden væsentlig finansiel rapportering samt at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, standarder og andre krav til rapporteringen.

Læs mere om revisionsudvalget i kommissorium for revisionsudvalget her.