Mød direktionen

Direktionen i North Media består af fire koncerndirektører: En ordførende direktør og CFO, koncernens direktør for akkvisitioner og forretningsudvikling samt to administrerende direktører for to af koncernens forretningsområder.

Direktionen udgør den øverste operationelle ledelse i North Media, hvor en vigtig opgave for direktionen er at inspirere og udveksle erfaringer på tværs af koncernen om forretningstiltag, strategieksekvering og andre områder, der kan bidrage til vækst. Direktionen er desuden ansvarlig for tværgående produkt- og forretningsudvikling samt fælles HR-retningslinjer og værdier.

 • Kåre <br/> Stausø Wigh
  Kåre
  Stausø Wigh
  Ordførende koncerndirektør & CFO North Media A/S
 • Lasse <br/> Ingemann Brodt
  Lasse
  Ingemann Brodt
  Administrerende direktør i |Forbruger-Kontakt A/S
 • Henrik <br/> Løvig Jensen
  Henrik
  Løvig Jensen
  Koncerndirektør for akkvisitioner og forretningsudvikling | North Media A/S
 • Jannik <br/> Bray Christensen
  Jannik
  Bray Christensen
  Administrerende direktør i | Bekey A/S

Mød bestyrelsen

Medlemmer til North Medias bestyrelse vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse og påser, at selskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægter og gældende love. Bestyrelsen er også ansvarlig for at fastlægge North Medias overordnede mål, strategi, politikker mv.

Bestyrelsen i North Media udgøres af syv medlemmer og har konstitueret sig med Ole Elverdam Borch som formand og Richard Bunck, selskabets hovedaktionær, som næstformand.

 • Ole <br/> Elverdam Borch
  Ole
  Elverdam Borch
  Formand
 • Richard <br/> Bunck
  Richard
  Bunck
  Næstformand
 • Ulrik <br/> Falkner Thagesen
  Ulrik
  Falkner Thagesen
  Bestyrelsesmedlem
 • Ulrik <br/> Holsted-Sandgreen
  Ulrik
  Holsted-Sandgreen
  Bestyrelsesmedlem
 • Ann-Sofie <br/> Østberg Bjergby
  Ann-Sofie
  Østberg Bjergby
  Bestyrelsesmedlem
 • Mads <br/> Dahl Møberg Andersen
  Mads
  Dahl Møberg Andersen
  Bestyrelsesmedlem
 • Thomas <br/> Weikop
  Thomas
  Weikop
  Bestyrelsesmedlem

Revisionsudvalg

North Medias bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg til at føre tilsyn med blandt andet regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalgets primære opgaver er, på vegne af bestyrelsen, at overvåge og føre tilsyn med de finansielle oplysninger i ekstern regnskabsrapportering eller anden væsentlig finansiel rapportering samt at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, standarder og andre krav til rapporteringen.

Læs mere om revisionsudvalget i kommissorium for revisionsudvalget her.