Mød direktionen

Direktionen i North Media består af fem koncerndirektører: Kåre Stausø Wigh, som ordførende direktør & CFO, samt fire administrerende direktører med ansvar for hver deres segment med direkte reference til en selvstændig bestyrelse.

Sammen med bestyrelsen udgør direktionen den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Makers, CODM) i North Media med fokus på og ansvar for koncernens fire segmenter. Direktionen er desuden ansvarlig for den tværgående produkt- og forretningsudvikling samt for fælles HR-retningslinjer og værdier.

 • Kåre Stausø Wigh
  Kåre Stausø Wigh
  Ordførende koncerndirektør & CFO
 • Lasse Ingemann Brodt
  Lasse Ingemann Brodt
  Adm. direktør |i FK Distribution A/S
 • Lasse Wulff Hansen
  Lasse Wulff Hansen
  Adm. direktør |North Media Aviser A/S
 • Henrik Løvig Jensen
  Henrik Løvig Jensen
  Adm. direktør |i North Media Online A/S
 • Jannik Bray Christensen
  Jannik Bray Christensen
  Adm. direktør |i BEKEY A/S

Mød bestyrelsen

Medlemmer til North Medias bestyrelse vælges for et år ad gangen af generalforsamlingen. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet, for at påse, at selskabets ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægter og gældende love samt for at fastlægge North Medias overordnede mål, strategier, politiker mv.

Bestyrelsen i North Media udgøres af fire medlemmer og har konstitueret sig med Mads Dahl Møberg Andersen som formand og Richard Bunck, selskabets hovedaktionær, som næstformand.

 • Mads Dahl Møberg Andersen
  Mads Dahl Møberg Andersen
  Bestyrelsesformand
 • Richard Bunck
  Richard Bunck
  Næstformand for bestyrelsen
 • Peter Rasztar
  Peter Rasztar
  Bestyrelsesmedlem
 • Ulrik Holsted-Sandgreen
  Ulrik Holsted-Sandgreen
  Bestyrelsesmedlem

Revisionsudvalg

North Medias bestyrelse har nedsat et revisionsudvalg til at føre tilsyn med blandt andet regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalgets primære opgaver er, på vegne af bestyrelsen, at overvåge og føre tilsyn med de finansielle oplysninger i ekstern regnskabsrapportering eller anden væsentlig finansiel rapportering samt at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, standarder og andre krav til rapporteringen.

Læs mere om revisionsudvalget i kommissorium for revisionsudvalget her